Zelf je verantwoordelijkheid nemen

Martin wijst wel op de eigen verantwoordelijkheid van horecaondernemers in toeristische gebieden: “Zorg bijvoorbeeld dat de infrastructuur rondom je bedrijf goed in orde is. Bijvoorbeeld met veilige en overzichtelijke fietspaden, duidelijke wandelnetwerken, laadpalen voor alle gebruikers en recreatieve bebording. Dit kun je niet alleen, maar bereik je door samenwerking met diverse partijen. Zet toerisme en recreatie hoog op jouw ondernemersagenda. Houd trends in de gaten en zorg ervoor dat de gast je goed weet te vinden, ook online. Ga met jouw bestuur in overleg of maak een aparte werkgroep. Blijf samenwerken met de verschillende stakeholders in jouw gebied. Denk hierbij aan een centrummanager, een toeristisch platform, de gemeente, maar ook Hiswa-Recron. Kijk samen met de regiomanager ook eens wat de provincie voor jouw bedrijf kan betekenen. Vaak is dat meer dan je denkt.” Jan Willem moedigt dit aan: “Neem als ondernemer gerust contact op met mij of de KHN regiomanager in jouw gebied. Vaak kunnen wij je doorverwijzen naar de juiste persoon om verder te komen met je vraagstuk. Dat werkt echt!”

Een sterk netwerk opbouwen

Het is volgens Agnes cruciaal om te werken aan het opbouwen van een netwerk. Agnes: “Voor de horeca is vooral een sterk netwerk bij de gemeente heel belangrijk. Dit in verband met bijvoorbeeld vergunningen en veiligheid, maar dat is algemeen bekend lijkt me. Zorg als ondernemer ook dat je op de hoogte blijft van wat er regionaal en provinciaal speelt. Bijvoorbeeld op het gebied van gebiedsontwikkeling, natuur en mobiliteit. Natuurlijk kun je niet van alles op de hoogte zijn, maar door belangrijke thema’s en ontwikkelingen in de gaten te houden, krijg je een beeld van wat er speelt in jouw provincie.” Ook benadrukt Agnes dat het heel belangrijk is om in contact met elkaar te blijven en de samenwerking op te zoeken. “Wees je bewust van de verschillende rollen, mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Recreatie is belangrijk voor inwoners. Sterker nog: het draagt bij aan het welzijn en de leefbaarheid van een gebied. Bij gebiedsontwikkeling is ook de aanwezigheid van vitale kernen, met daarin onder andere horeca, van belang. Het is goed om deze gebiedsprocessen inhoudelijk te volgen en tijdig input te leveren. Bijvoorbeeld via KHN.”  

Jan Willem vult aan: “Als regiomanager ben ik continu bezig om het netwerk met elkaar te verbinden. Samen met de afdelingsbesturen gaan we op verschillende niveaus in gesprek over personeel, onderwijs, duurzaamheid, promotie en innovatie. Bijvoorbeeld over de toeristenbelasting. Vanuit KHN zien we het liefst dat deze wordt afgeschaft. Als dat niet kan, ga dan in gesprek met de sector over hoe dit geld het beste besteed kan worden en zorg ervoor dat er geen grote verschillen zijn per gemeente. Met KHN Gelderland werken we samen in het platform Gastvrij Gelderland. Hier delen we kennis en maken we het door samen te werken mogelijk om namens de Provincie mooie projecten uit te kunnen voeren die direct van toegevoegde waarde zijn voor onze leden.”

Martin bevestigt de verbindende rol van KHN: “KHN is belangrijk voor ons als recreatiebedrijf omdat ze in alle gemeenten op de Veluwe een afdelingsbestuur heeft dat samen met de regiomanager zorgt voor de lokale belangenbehartiging. We versterken elkaar door het delen van goede voorbeelden en ik merk dat de lokale overheden de brancheorganisatie serieus nemen als gesprekspartner. Door mijn inbreng namens KHN
Gelderland, waar we telkens opkomen voor het belang van alle KHN-leden op de Veluwe, maken we het verschil.”

Samenwerking opzoeken

Het aantrekken van toeristen in de regio kunnen ondernemers niet alleen. Ook de gemeente en provincie spelen een belangrijke rol. Er is op de Veluwe dan ook een nauwe samenwerking tussen verschillende partijen, vertelt Martin. “De gemeenten op de Veluwe maken deel uit van de Veluwe Alliantie, waarvan de provincie ook partner is. Met 40 partijen werken we aan de ‘Veluwe agenda’, waarbij we lobbyen voor de Veluwe.”

Agnes Holtjer, voormalig horecaondernemer en nu onder andere werkzaam voor de provincie Gelderland, weet als geen ander hoe belangrijk een goede samenwerking is op dit thema: “Recreatie en toerisme is belangrijk voor Gelderland. Regio’s hebben baat bij een optimale en verantwoorde benutting van kansen en positieve effecten van toerisme en recreatie. Door samen te werken met partners, willen we Gelderland nog mooier en beter maken. Daarbij hebben we aandacht voor de balans tussen onder meer leefbaarheid, natuur, cultuur en erfgoed en natuurlijk toerisme en recreatie.”

Agnes benoemt als concreet voorbeeld van het opzoeken van samenwerking, de taskforce toerisme en recreatie ten tijde van de coronacrisis, waarin de verschillende brancheorganisaties deelnamen. Met bijvoorbeeld het 'Steuntje in de rug’, werden Gelderse horeca- en recreatieondernemers financieel gesteund tijdens de coronacrisis. “We hebben als provincie, in samenwerking met Hiswa-Recron en KHN, via deze specifieke regeling aan bijna 350 ondernemers in totaal ruim 1,6 miljoen euro verstrekt om hen te helpen tijdens de coronacrisis. Door vlot te schakelen met de brancheorganisaties kon de provincie Gelderland maatwerk bieden, waardoor deze ondersteuning passend voor velen was.”

Gastheer van de samenleving

We noemden het al: horecaondernemers zijn de gastheren en -vrouwen van onze samenleving. “Een van de belangrijkste taken van een horecaondernemer is dan ook het gastvrij ontvangen van gasten”, aldus Martin Bes. “Dat klinkt als een open deur, maar is enorm belangrijk om het verschil te maken. Je moet je gasten goed en volledig kunnen informeren over de omgeving. Bijvoorbeeld over fiets- en wandelpaden, maar ook over musea en andere dag-attracties. Ook moet je ervoor zorgen dat jouw medewerkers in staat zijn om gasten de juiste informatie te verschaffen.” In Gelderland zijn er verschillende initiatieven voor het opleiden en bijscholen van medewerkers in de gastvrijheidssector, vertelt Martin. “Via Visit Veluwe kunnen medewerkers online cursussen volgen over specifieke onderwerpen. Ook bieden ze receptiemedewerkers van hotels en vakantieparken jaarlijks de gelegenheid om een inspiratietour langs de Veluwse Attracties te maken, om zo hun kennis te vergroten. En via IVN Natuureducatie kunnen medewerkers meer kennis vergaren over de natuur in hun directe omgeving en zo Ambassadeur van het Landschap worden.”

Martin Bes

Agnes Holtjer

Jan Willem van der Straaten  

General Manager Landal Miggelenberg, Hoenderloo
Lid van KHN en Hiswa/Recron

KHN Regiomanager Gelderland

Toerisme & Recreatie provincie Gelderland
Voormalig landelijk bestuurslid KHN

Niet alleen de politiek speelt een belangrijke rol in de groei van toerisme. Ook regionaal en lokaal moeten ondernemers zelf aan de bak als gastheer van de samenleving. Vanuit KHN spelen we ook een belangrijke en verbindende rol binnen dit thema. Samen met onze leden en partners proberen we een antwoord te bieden op de maatschappelijke uitdagingen en kansen die het toerisme met zich meebrengt. Martin, Agnes en Jan Willem zijn ieder op hun eigen manier actief bezig met toerisme in de provincie Gelderland, waar ze trots zijn op een van de populairste toeristische gebieden van ons land: de Veluwe.

Scroll

Het toerisme in Nederland biedt mooie kansen voor ondernemers, inwoners en gemeenten. Er liggen volop mogelijkheden voor een gastvrije en verantwoorde groei. Bijvoorbeeld door samen te werken binnen regio’s om toerisme niet alleen te spreiden over het land, maar ook over het jaar. We spraken Martin Bes, Agnes Holtjer en Jan Willem van der Straaten over hun visie, rol en samenwerking binnen toerisme. Ook geven ze tips voor het stimuleren van toerisme in jouw regio.

Samenwerken aan een gastvrij Nederland

Lees meer:

Martin wijst wel op de eigen verantwoordelijkheid van horecaondernemers in toeristische gebieden: “Zorg bijvoorbeeld dat de infrastructuur rondom je bedrijf goed in orde is. Bijvoorbeeld met veilige en overzichtelijke fietspaden, duidelijke wandelnetwerken, laadpalen voor alle gebruikers en recreatieve bebording. Dit kun je niet alleen, maar bereik je door samenwerking met diverse partijen. Zet toerisme en recreatie hoog op jouw ondernemersagenda. Houd trends in de gaten en zorg ervoor dat de gast je goed weet te vinden, ook online. Ga met jouw bestuur in overleg of maak een aparte werkgroep. Blijf samenwerken met de verschillende stakeholders in jouw gebied. Denk hierbij aan een centrummanager, een toeristisch platform, de gemeente, maar ook Hiswa-Recron. Kijk samen met de regiomanager ook eens wat de provincie voor jouw bedrijf kan betekenen. Vaak is dat meer dan je denkt.” Jan Willem moedigt dit aan: “Neem als ondernemer gerust contact op met mij of de KHN regiomanager in jouw gebied. Vaak kunnen wij je doorverwijzen naar de juiste persoon om verder te komen met je vraagstuk. Dat werkt echt!”

Zelf je verantwoordelijkheid nemen

Het is volgens Agnes cruciaal om te werken aan het opbouwen van een netwerk. Agnes: “Voor de horeca is vooral een sterk netwerk bij de gemeente heel belangrijk. Dit in verband met bijvoorbeeld vergunningen en veiligheid, maar dat is algemeen bekend lijkt me. Zorg als ondernemer ook dat je op de hoogte blijft van wat er regionaal en provinciaal speelt. Bijvoorbeeld op het gebied van gebiedsontwikkeling, natuur en mobiliteit. Natuurlijk kun je niet van alles op de hoogte zijn, maar door belangrijke thema’s en ontwikkelingen in de gaten te houden, krijg je een beeld van wat er speelt in jouw provincie.” Ook benadrukt Agnes dat het heel belangrijk is om in contact met elkaar te blijven en de samenwerking op te zoeken. “Wees je bewust van de verschillende rollen, mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Recreatie is belangrijk voor inwoners. Sterker nog: het draagt bij aan het welzijn en de leefbaarheid van een gebied. Bij gebiedsontwikkeling is ook de aanwezigheid van vitale kernen, met daarin onder andere horeca, van belang. Het is goed om deze gebiedsprocessen inhoudelijk te volgen en tijdig input te leveren. Bijvoorbeeld via KHN.”  

Jan Willem vult aan: “Als regiomanager ben ik continu bezig om het netwerk met elkaar te verbinden. Samen met de afdelingsbesturen gaan we op verschillende niveaus in gesprek over personeel, onderwijs, duurzaamheid, promotie en innovatie. Bijvoorbeeld over de toeristenbelasting. Vanuit KHN zien we het liefst dat deze wordt afgeschaft. Als dat niet kan, ga dan in gesprek met de sector over hoe dit geld het beste besteed kan worden en zorg ervoor dat er geen grote verschillen zijn per gemeente. Met KHN Gelderland werken we samen in het platform Gastvrij Gelderland. Hier delen we kennis en maken we het door samen te werken mogelijk om namens de Provincie mooie projecten uit te kunnen voeren die direct van toegevoegde waarde zijn voor onze leden.”

Martin bevestigt de verbindende rol van KHN: “KHN is belangrijk voor ons als recreatiebedrijf omdat ze in alle gemeenten op de Veluwe een afdelingsbestuur heeft dat samen met de regiomanager zorgt voor de lokale belangenbehartiging. We versterken elkaar door het delen van goede voorbeelden en ik merk dat de lokale overheden de brancheorganisatie serieus nemen als gesprekspartner. Door mijn inbreng namens KHN
Gelderland, waar we telkens opkomen voor het belang van alle KHN-leden op de Veluwe, maken we het verschil.”

Een sterk netwerk opbouwen

Het aantrekken van toeristen in de regio kunnen ondernemers niet alleen. Ook de gemeente en provincie spelen een belangrijke rol. Er is op de Veluwe dan ook een nauwe samenwerking tussen verschillende partijen, vertelt Martin. “De gemeenten op de Veluwe maken deel uit van de Veluwe Alliantie, waarvan de provincie ook partner is. Met 40 partijen werken we aan de ‘Veluwe agenda’, waarbij we lobbyen voor de Veluwe.”

Agnes Holtjer, voormalig horecaondernemer en nu onder andere werkzaam voor de provincie Gelderland, weet als geen ander hoe belangrijk een goede samenwerking is op dit thema: “Recreatie en toerisme is belangrijk voor Gelderland. Regio’s hebben baat bij een optimale en verantwoorde benutting van kansen en positieve effecten van toerisme en recreatie. Door samen te werken met partners, willen we Gelderland nog mooier en beter maken. Daarbij hebben we aandacht voor de balans tussen onder meer leefbaarheid, natuur, cultuur en erfgoed en natuurlijk toerisme en recreatie.”

Agnes benoemt als concreet voorbeeld van het opzoeken van samenwerking, de taskforce toerisme en recreatie ten tijde van de coronacrisis, waarin de verschillende brancheorganisaties deelnamen. Met bijvoorbeeld het 'Steuntje in de rug’, werden Gelderse horeca- en recreatieondernemers financieel gesteund tijdens de coronacrisis. “We hebben als provincie, in samenwerking met Hiswa-Recron en KHN, via deze specifieke regeling aan bijna 350 ondernemers in totaal ruim 1,6 miljoen euro verstrekt om hen te helpen tijdens de coronacrisis. Door vlot te schakelen met de brancheorganisaties kon de provincie Gelderland maatwerk bieden, waardoor deze ondersteuning passend voor velen was.”

Samenwerking opzoeken

We noemden het al: horecaondernemers zijn de gastheren en -vrouwen van onze samenleving. “Een van de belangrijkste taken van een horecaondernemer is dan ook het gastvrij ontvangen van gasten”, aldus Martin Bes. “Dat klinkt als een open deur, maar is enorm belangrijk om het verschil te maken. Je moet je gasten goed en volledig kunnen informeren over de omgeving. Bijvoorbeeld over fiets- en wandelpaden, maar ook over musea en andere dag-attracties. Ook moet je ervoor zorgen dat jouw medewerkers in staat zijn om gasten de juiste informatie te verschaffen.” In Gelderland zijn er verschillende initiatieven voor het opleiden en bijscholen van medewerkers in de gastvrijheidssector, vertelt Martin. “Via Visit Veluwe kunnen medewerkers online cursussen volgen over specifieke onderwerpen. Ook bieden ze receptiemedewerkers van hotels en vakantieparken jaarlijks de gelegenheid om een inspiratietour langs de Veluwse Attracties te maken, om zo hun kennis te vergroten. En via IVN Natuureducatie kunnen medewerkers meer kennis vergaren over de natuur in hun directe omgeving en zo Ambassadeur van het Landschap worden.”

Gastheer van de samenleving

General Manager Landal Miggelenberg, Hoenderloo
Lid van KHN en Hiswa/Recron

Agnes Holtjer

Toerisme & Recreatie provincie Gelderland
Voormalig landelijk bestuurslid KHN

Martin Bes

Jan Willem van der Straaten  

KHN Regiomanager Gelderland

Niet alleen de politiek speelt een belangrijke rol in de groei van toerisme. Ook regionaal en lokaal moeten ondernemers zelf aan de bak als gastheer van de samenleving. Vanuit KHN spelen we ook een belangrijke en verbindende rol binnen dit thema. Samen met onze leden en partners proberen we een antwoord te bieden op de maatschappelijke uitdagingen en kansen die het toerisme met zich meebrengt. Martin, Agnes en Jan Willem zijn ieder op hun eigen manier actief bezig met toerisme in de provincie Gelderland, waar ze trots zijn op een van de populairste toeristische gebieden van ons land: de Veluwe.

Het toerisme in Nederland biedt mooie kansen voor ondernemers, inwoners en gemeenten. Er liggen volop mogelijkheden voor een gastvrije en verantwoorde groei. Bijvoorbeeld door samen te werken binnen regio’s om toerisme niet alleen te spreiden over het land, maar ook over het jaar. We spraken Martin Bes, Agnes Holtjer en Jan Willem van der Straaten over hun visie, rol en samenwerking binnen toerisme. Ook geven ze tips voor het stimuleren van toerisme in jouw regio.

Samenwerken aan een gastvrij Nederland

KHN Specials

Wat goed dat je onze specials wilt bekijken! Klik op het magazine om deze te openen.
Volledig scherm