De afgelopen tijd hebben we weer volop van ons laten horen in Den Haag en Europa, met als doel een optimaal ondernemingsklimaat voor de food sector te creëren. Bekijk hieronder de highlights.

In het gesprek met Frank Visser (voorzitter Les Patrons Cuisiniers), Bob Bron (extern voorzitter G4), Marko Karelse (voorzitter JRE-Jeunes Restaurateurs), Gerard Wollerich (voorzitter Alliance Gastronomique) en Michael Hu (voorzitter Fine Eastern Restaurants) lichtten Robèr en Dirk de coronastrategie van de vereniging toe en werd er dieper ingegaan op de aanpak vanuit het kabinet. KHN heeft constant ingezet op een spoedige heropening, goede compensatiepakketten en een eerlijke verdeling van de versoepelingsruimte.

Wat bij veel ondernemers echter niet bekend was, is dat het kabinet nooit heeft willen differentiëren in deelsectoren van de horeca, behalve voor het nachtleven. De voornaamste reden: duidelijkheid verschaffen naar de gast/consument door alles te sluiten. Hier komt bij dat zij destijds hebben aangegeven dat het onmogelijk zou zijn voor handhaving om uitzonderingen per deelsector te handhaven. Uiteraard hebben wij hier als vereniging altijd tegen geageerd, omdat er volgens ons juist moest worden gekeken naar wat er wél kon. Ook richting het najaar moet de focus erop gericht zijn de samenleving zoveel mogelijk open te houden, waarbij ondernemen onder normale omstandigheden mogelijk blijft.

Er is tevens gesproken over specifieke wensen vanuit de fine-dining organisaties, zoals meer specifieke communicatie per sector. Deze behoefte wordt breder gedragen door onze leden, en uiteraard geven we hier graag gehoor aan. Deze speciale nieuwsbrief is een voorbeeld van de meer sectorspecifieke communicatie die je als lid de komende tijd kunt verwachten.  

KHN in gesprek met G4, de top van de culinaire restaurantorganisaties

Begin dit jaar kwam er gelukkig meer perspectief voor de horeca, maar de onzekerheid richting de winter is groot. Om terug te blikken op de afgelopen twee jaar en de corona-aanpak van de vereniging toe te lichten, spraken KHN-voorzitter Robèr Willemsen en KHN-directeur Dirk Beljaarts op 11 mei met de G4, de top van de culinaire restaurantorganisaties.

Lobby-update

De afgelopen tijd hebben we weer volop van ons laten horen in Den Haag en Europa, met als doel een optimaal ondernemingsklimaat voor de food sector te creëren. Bekijk hieronder de highlights.

In het gesprek met Frank Visser (voorzitter Les Patrons Cuisiniers), Bob Bron (extern voorzitter G4), Marko Karelse (voorzitter JRE-Jeunes Restaurateurs), Gerard Wollerich (voorzitter Alliance Gastronomique) en Michael Hu (voorzitter Fine Eastern Restaurants) lichtten Robèr en Dirk de coronastrategie van de vereniging toe en werd er dieper ingegaan op de aanpak vanuit het kabinet. KHN heeft constant ingezet op een spoedige heropening, goede compensatiepakketten en een eerlijke verdeling van de versoepelingsruimte.

Wat bij veel ondernemers echter niet bekend was, is dat het kabinet nooit heeft willen differentiëren in deelsectoren van de horeca, behalve voor het nachtleven. De voornaamste reden: duidelijkheid verschaffen naar de gast/consument door alles te sluiten. Hier komt bij dat zij destijds hebben aangegeven dat het onmogelijk zou zijn voor handhaving om uitzonderingen per deelsector te handhaven. Uiteraard hebben wij hier als vereniging altijd tegen geageerd, omdat er volgens ons juist moest worden gekeken naar wat er wél kon. Ook richting het najaar moet de focus erop gericht zijn de samenleving zoveel mogelijk open te houden, waarbij ondernemen onder normale omstandigheden mogelijk blijft.

Er is tevens gesproken over specifieke wensen vanuit de fine-dining organisaties, zoals meer specifieke communicatie per sector. Deze behoefte wordt breder gedragen door onze leden, en uiteraard geven we hier graag gehoor aan. Deze speciale nieuwsbrief is een voorbeeld van de meer sectorspecifieke communicatie die je als lid de komende tijd kunt verwachten.  

KHN in gesprek met G4, de top van de culinaire restaurantorganisaties

Begin dit jaar kwam er gelukkig meer perspectief voor de horeca, maar de onzekerheid richting de winter is groot. Om terug te blikken op de afgelopen twee jaar en de corona-aanpak van de vereniging toe te lichten, spraken KHN-voorzitter Robèr Willemsen en KHN-directeur Dirk Beljaarts op 11 mei met de G4, de top van de culinaire restaurantorganisaties.

Lobby-update

KHN Specials

Wat goed dat je onze specials wilt bekijken! Klik op het magazine om deze te openen.
Volledig scherm