!
De 6 dingen die je moet weten over de Alcoholwet

Wat kun je als ondernemer doen?

Gelukkig zijn er een heleboel hulpmiddelen die jou kunnen helpen om verantwoord om te gaan met alcoholverkoop. Download bijvoorbeeld de toolkit van Trimbos, met handige hulpmiddelen, zoals posters, stickers en een leeftijdschecker.

Wist je dat het zelfs verplicht is om bij de ingang van je zaak de leeftijdsgrens voor alcohol duidelijk zichtbaar aan te duiden? Dit kun je bijvoorbeeld doen door een leeftijdsticker te plakken. Via het bestelformulier op onze website kun je als KHN-lid gratis stickers bestellen. Naast leeftijdstickers bieden we ook andere hulpmiddelen die kunnen helpen om de leeftijdgrens binnen je bedrijf na te leven. Denk bijvoorbeeld aan huisregelbordjes en posters die je zelf kunt downloaden en printen.

Moet je altijd de leeftijd controleren?

Als verkoper van alcohol ben je verplicht om te controleren of de koper wel de juiste leeftijd heeft. Dat hoeft alleen niet wanneer de gast 'onmiskenbaar' oud genoeg is. Bij twijfel over de leeftijd moet je dus vragen om legitimatie. Let hierbij ook op zogenaamde 'doorgevers'; je bent als verkoper namelijk ook verantwoordelijk wanneer de koper oud genoeg is, maar de alcohol voor iemand is bedoeld waarvan de leeftijd nog niet is vastgesteld. Van die persoon moet je dan dus ook de leeftijd controleren.

Waarom is de leeftijdsgrens verhoogd?

Er zijn meerdere redenen waarom het voor jongeren onder de 18 jaar beter is om helemaal geen alcohol te drinken.

 • Alcohol drinken is slecht voor je gezondheid. Voor jongeren is dit nadelige effect nog groter, omdat alcohol schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling van de hersenen en andere organen die in de groei zijn.
 • Uit onderzoek blijkt een duidelijk verband tussen schoolverzuim en veel alcoholgebruik.
 • Alcohol drinken op jonge leeftijd kan leiden tot problemen met alcoholgebruik op latere leeftijd.
 • Jongeren lopen sneller het risico alcoholvergiftiging te krijgen.

Geen alcohol voor minderjarigen 

Je mag geen alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Sinds het ingaan van de Alcoholwet op 1 juli 2021 is ook het doorgeven van alcohol aan een minderjarige niet toegestaan (verbod op wederverstrekking). Wat betekent de leeftijdsgrens voor jou en hoe kun je hiermee omgaan?

Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. Dit betekent dat:

 • Je geen alcohol mag verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. De leeftijdsgrens voor sterke drank en zwakalcoholhoudende drank is dus gelijk.
 • Jongeren onder de 18 jaar strafbaar zijn als ze alcohol bij zich hebben op plekken die toegankelijk zijn voor het publiek. Bijvoorbeeld in een café, winkelcentrum, stationshal of park.
 • Het strafbaar is voor een volwassene om alcoholhoudende drank te kopen, bijvoorbeeld in de horeca, en deze drank dan door te geven aan een minderjarige.
 • Gemeenten een preventie- en handhavingsplan alcohol moeten hebben.
Alles wat je moet weten over verantwoord alcohol schenken
Zorg jij voor goede gehoorbescherming?
Hebben mijn medewerkers recht op nachttoeslag?

Bij geluidsniveaus boven 85 dB(A) zijn jouw medewerkers verplicht gehoorbeschermers te dragen. Je moet erop toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Veel en hard geluid kan namelijk leiden tot (tijdelijk) gehoorverlies, oorsuizingen of pieptonen. Als dit maar af en toe gebeurt, dan kan het oor zich redelijk herstellen. Maar wanneer de blootstelling aan lawaai vaker en langer duurt, kan de schade blijvend zijn.

Wat zegt de wet?

Er is in Nederland geen speciale wetgeving voor geluidsniveaus binnen het horecabedrijf. Wel gelden er algemene Arbo-regels waarin grenzen zijn bepaald voor blootstelling van geluid aan medewerkers.

Wat kun je doen?

Oordopjes
Zorg ervoor dat je medewerkers oordoppen dragen als de muziek erg hard staat. Bij een geluidsniveau van 80 decibel is het verplicht om je medewerkers gehoorbescherming aan te bieden.

Controleer
Let erop dat medewerkers de oordopjes ook daadwerkelijk dragen. Doen zij dit niet, dan lopen zowel jij als jouw medewerkers kans op een boete van 450 euro.

Gehooronderzoek
Om beginnende gehoorschade vroegtijdig te signaleren, ben je verplicht om medewerkers de mogelijkheid te bieden tot een periodieke gehoortest.

Zet de afspraken op papier
Neem de blootstelling van medewerkers aan schadelijk geluid op in je RIE. Daarbij hoort een plan van aanpak (PVA) waarin je aangeeft welke maatregelen je neemt om het geluid op de werkplek terug te dringen.

Positie van boxen
Zorg ervoor dat het geluid uit de geluidsboxen zoveel mogelijk geconcentreerd wordt op de ruimte die daarvoor bedoeld is en dat jouw medewerkers niet pal naast een geluidsbox werkzaamheden verrichten.

In een café of discotheek komt geluid van 100 decibel of meer veel voor. En dat kan zonder bescherming binnen 10 minuten al voor gehoorschade zorgen. Wat kun je doen om gehoorschade bij gasten én medewerkers te beperken? We geven je graag advies. 

Een nachttoeslag geldt alleen voor medewerkers met een frontoffice-functie in een logiesverstrekkend bedrijf. Voor andere functies in andere horecabedrijven zoals bartenders of portiers in cafés en discotheken geldt de nachttoeslag niet.

Scroll naar beneden

Weet jij aan welke regels je moet voldoen als je medewerkers in dienst hebt die werken in de nacht? We zetten de belangrijkste regels en FAQ’s voor nachtdiensten nog even voor je op een rij.

Als uitbater van een café of club moet je je houden aan specifieke wet- en regelgeving waar andere horecazaken misschien minder of niet mee te maken krijgen. Denk aan regels rondom nachtdiensten, alcohol schenken en gehoorbescherming. We hebben de belangrijkste regelgeving voor de natte horeca voor je verzameld.

“Er is sprake van een nachtdienst als er tijdens een dienst meer dan 1 uur gewerkt wordt tussen 00.00 ’s nachts en 06.00 uur ’s ochtends.”
We hebben de belangrijkste voor je verzameld 
Voldoe jij aan alle wetten en regels? 

Wie handhaaft de Alcoholwet?
Sinds 2013 zijn de burgemeesters van de gemeenten verantwoordelijk voor de handhaving van de leeftijdsgrens in de Alcoholwet. Dit betekent onder andere dat de burgemeester zogenaamde Buitengewone Opsporingsambtenaren (boa’s) moet aanstellen. Gemeenten zijn verplicht om een preventie- en handhavingsplan alcohol te maken. In dat plan moet onder andere staan wat gemeenten gaan doen om alcoholgebruik door jongeren onder de 18 te voorkomen, maar bijvoorbeeld ook het handhavingsbeleid en welke handhavingsacties worden ondernomen.

Moet ik een verklaring sociale hygiëne hebben?

De Alcoholwet schrijft voor dat alle leidinggevenden in een horecabedrijf dat alcohol verkoopt moeten beschikken over een Verklaring kennis en inzicht in Sociale Hygiëne. Dit zijn alle personen voor wiens rekening en risico het horecabedrijf wordt uitgeoefend (de eigenaren), de personen die de algemene leiding hebben en de personen die direct leidinggeven (werknemers die op dat moment verantwoordelijk zijn, dit kan ook een barmedewerker zijn die alleen aanwezig is tijdens openingstijden). De Alcoholwet kent één uitzondering: er is géén verklaring sociale hygiëne vereist als de leidinggevende geen bemoeienis met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het bedrijf heeft. In de praktijk komt dit niet vaak voor.

Mag ik alcoholvrij bier schenken aan jongeren onder de 18?

Dat is afhankelijk van het percentage alcohol dat in het bier zit. Als het alcoholpercentage 0,5 volumeprocent of lager is, dan wordt de drank gezien als alcoholvrij. Je mag dit dan dus ook schenken aan jongeren onder de 18. Sommige alcoholarme bieren bevatten meer dan 0,5 volumeprocent alcohol. Kijk daarom bij twijfel op de verpakking.

Wat moet ik doen als ik alcohol wil laten afleveren door derden?

Met de komst van de nieuwe Alcoholwet is het verplicht dat de verkoper een geborgde werkwijze opstelt om er zo voor te zorgen dat de alcohol enkel wordt geleverd op het adres van de geadresseerde en dat de leeftijd (18+) van deze persoon wordt vastgesteld. Wanneer je de bezorging van alcohol uit handen wil geven aan derden dan blijf je als verkoper verantwoordelijk voor de naleving van de geborgde werkwijze.

Wie kan er een boete krijgen bij alcoholverstrekking aan minderjarigen?

Wanneer een minderjarige alcohol in zijn bezit krijgt in een horecabedrijf kunnen er drie partijen een boete krijgen. Ten eerste kun je als ondernemer een boete krijgen als je alcohol verkoopt zonder eerst te controleren of iemand de juiste leeftijd heeft. Deze boete bedraagt de eerste keer 1360 euro als je een bedrijf hebt met minder dan 50 werknemers. Bij herhaling binnen twaalf maanden worden de boetes hoger. Ten tweede kan de jongere zelf een boete krijgen als hij alcohol bestelt. Ten derde kan de wederverstrekker een boete krijgen. Dit is de persoon die wel de juiste leeftijd heeft om alcohol te kopen, maar het vervolgens doorgeeft aan een minderjarige.

Vanaf welke leeftijd mogen jongeren alcohol schenken?

Vanaf 16-jarige leeftijd morgen jongeren alle soorten drank schenken aan gasten. Jongeren onder de 16 jaar mogen niet werken in de ruimte waar alcohol wordt geschonken. Er is een uitzondering voor 14- en 15-jarigen die in het kader van hun opleiding een (snuffel)stage lopen. Zij mogen in dat geval wél werken in de ruimte waar alcohol wordt geschonken en zelf ook alcohol serveren.

Op 1 juli 2021 ging de nieuwe Alcoholwet in. Dit is een van de belangrijkste wetten voor de horeca, vooral voor de sector ‘drinken’. Heb jij alles op orde? We hebben de belangrijkste Q&A’s rondom deze wet voor je verzameld.

Op 8 september start de NIX18-campagneperiode weer. Hoe zat het ook alweer met de regels rondom het schenken van alcohol?

Verantwoord
Alcohol
Verstrekken
Gratis
E-learning

Als horecabranche willen we professionaliteit uitstralen, zowel richting onze medewerkers als onze gasten. Het goed naleven van de regels rondom verantwoord alcohol schenken moet een vanzelfsprekendheid zijn. In de e-learning ‘Voor Elkaar’ leren horecamedewerkers meer over de regels voor verantwoorde alcoholverstrekking. Met deze e-learning heb jij het als horecaondernemer goed voor elkaar; als professional zorg je hiermee zowel voor je medewerkers als gasten. Daarmee draag je bij aan een toekomstbestendige horecabranche. Meer weten?

Als horecabranche willen we professionaliteit uitstralen, zowel richting onze medewerkers als onze gasten. Het goed naleven van de regels rondom verantwoord alcohol schenken moet een vanzelfsprekendheid zijn. In de e-learning ‘Voor Elkaar’ leren horecamedewerkers meer over de regels voor verantwoorde alcoholverstrekking. Met deze e-learning heb jij het als horecaondernemer goed voor elkaar; als professional zorg je hiermee zowel voor je medewerkers als gasten. Daarmee draag je bij aan een toekomstbestendige horecabranche. Meer weten?

Verantwoord
Alcohol
Verstrekken
Gratis
E-learning

Wat kun je als ondernemer doen?

Gelukkig zijn er een heleboel hulpmiddelen die jou kunnen helpen om verantwoord om te gaan met alcoholverkoop. Download bijvoorbeeld de toolkit van Trimbos, met handige hulpmiddelen, zoals posters, stickers en een leeftijdschecker.

Wist je dat het zelfs verplicht is om bij de ingang van je zaak de leeftijdsgrens voor alcohol duidelijk zichtbaar aan te duiden? Dit kun je bijvoorbeeld doen door een leeftijdsticker te plakken. Via het bestelformulier op onze website kun je als KHN-lid gratis stickers bestellen. Naast leeftijdstickers bieden we ook andere hulpmiddelen die kunnen helpen om de leeftijdgrens binnen je bedrijf na te leven. Denk bijvoorbeeld aan huisregelbordjes en posters die je zelf kunt downloaden en printen.

!

Moet je altijd de leeftijd controleren?

Als verkoper van alcohol ben je verplicht om te controleren of de koper wel de juiste leeftijd heeft. Dat hoeft alleen niet wanneer de gast 'onmiskenbaar' oud genoeg is. Bij twijfel over de leeftijd moet je dus vragen om legitimatie. Let hierbij ook op zogenaamde 'doorgevers'; je bent als verkoper namelijk ook verantwoordelijk wanneer de koper oud genoeg is, maar de alcohol voor iemand is bedoeld waarvan de leeftijd nog niet is vastgesteld. Van die persoon moet je dan dus ook de leeftijd controleren.

Waarom is de leeftijdsgrens verhoogd?

Er zijn meerdere redenen waarom het voor jongeren onder de 18 jaar beter is om helemaal geen alcohol te drinken.

 • Alcohol drinken is slecht voor je gezondheid. Voor jongeren is dit nadelige effect nog groter, omdat alcohol schadelijk kan zijn voor de ontwikkeling van de hersenen en andere organen die in de groei zijn.
 • Uit onderzoek blijkt een duidelijk verband tussen schoolverzuim en veel alcoholgebruik.
 • Alcohol drinken op jonge leeftijd kan leiden tot problemen met alcoholgebruik op latere leeftijd.
 • Jongeren lopen sneller het risico alcoholvergiftiging te krijgen.

Op 8 september start de NIX18-campagneperiode weer. Hoe zat het ook alweer met de regels rondom het schenken van alcohol?

Geen alcohol voor minderjarigen 

Je mag geen alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Sinds het ingaan van de Alcoholwet op 1 juli 2021 is ook het doorgeven van alcohol aan een minderjarige niet toegestaan (verbod op wederverstrekking). Wat betekent de leeftijdsgrens voor jou en hoe kun je hiermee omgaan?

Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. Dit betekent dat:

 • Je geen alcohol mag verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. De leeftijdsgrens voor sterke drank en zwakalcoholhoudende drank is dus gelijk.
 • Jongeren onder de 18 jaar strafbaar zijn als ze alcohol bij zich hebben op plekken die toegankelijk zijn voor het publiek. Bijvoorbeeld in een café, winkelcentrum, stationshal of park.
 • Het strafbaar is voor een volwassene om alcoholhoudende drank te kopen, bijvoorbeeld in de horeca, en deze drank dan door te geven aan een minderjarige.
 • Gemeenten een preventie- en handhavingsplan alcohol moeten hebben.
Alles wat je moet weten over verantwoord alcohol schenken

Wie handhaaft de Alcoholwet?
Sinds 2013 zijn de burgemeesters van de gemeenten verantwoordelijk voor de handhaving van de leeftijdsgrens in de Alcoholwet. Dit betekent onder andere dat de burgemeester zogenaamde Buitengewone Opsporingsambtenaren (boa’s) moet aanstellen. Gemeenten zijn verplicht om een preventie- en handhavingsplan alcohol te maken. In dat plan moet onder andere staan wat gemeenten gaan doen om alcoholgebruik door jongeren onder de 18 te voorkomen, maar bijvoorbeeld ook het handhavingsbeleid en welke handhavingsacties worden ondernomen.

Wat moet ik doen als ik alcohol wil laten afleveren door derden?

Met de komst van de nieuwe Alcoholwet is het verplicht dat de verkoper een geborgde werkwijze opstelt om er zo voor te zorgen dat de alcohol enkel wordt geleverd op het adres van de geadresseerde en dat de leeftijd (18+) van deze persoon wordt vastgesteld. Wanneer je de bezorging van alcohol uit handen wil geven aan derden dan blijf je als verkoper verantwoordelijk voor de naleving van de geborgde werkwijze.

Moet ik een verklaring sociale hygiëne hebben?

De Alcoholwet schrijft voor dat alle leidinggevenden in een horecabedrijf dat alcohol verkoopt moeten beschikken over een Verklaring kennis en inzicht in Sociale Hygiëne. Dit zijn alle personen voor wiens rekening en risico het horecabedrijf wordt uitgeoefend (de eigenaren), de personen die de algemene leiding hebben en de personen die direct leidinggeven (werknemers die op dat moment verantwoordelijk zijn, dit kan ook een barmedewerker zijn die alleen aanwezig is tijdens openingstijden). De Alcoholwet kent één uitzondering: er is géén verklaring sociale hygiëne vereist als de leidinggevende geen bemoeienis met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het bedrijf heeft. In de praktijk komt dit niet vaak voor.

Wie kan er een boete krijgen bij alcoholverstrekking aan minderjarigen?

Wanneer een minderjarige alcohol in zijn bezit krijgt in een horecabedrijf kunnen er drie partijen een boete krijgen. Ten eerste kun je als ondernemer een boete krijgen als je alcohol verkoopt zonder eerst te controleren of iemand de juiste leeftijd heeft. Deze boete bedraagt de eerste keer 1360 euro als je een bedrijf hebt met minder dan 50 werknemers. Bij herhaling binnen twaalf maanden worden de boetes hoger. Ten tweede kan de jongere zelf een boete krijgen als hij alcohol bestelt. Ten derde kan de wederverstrekker een boete krijgen. Dit is de persoon die wel de juiste leeftijd heeft om alcohol te kopen, maar het vervolgens doorgeeft aan een minderjarige.

Mag ik alcoholvrij bier schenken aan jongeren onder de 18?

Dat is afhankelijk van het percentage alcohol dat in het bier zit. Als het alcoholpercentage 0,5 volumeprocent of lager is, dan wordt de drank gezien als alcoholvrij. Je mag dit dan dus ook schenken aan jongeren onder de 18. Sommige alcoholarme bieren bevatten meer dan 0,5 volumeprocent alcohol. Kijk daarom bij twijfel op de verpakking.

Vanaf welke leeftijd mogen jongeren alcohol schenken?

Vanaf 16-jarige leeftijd morgen jongeren alle soorten drank schenken aan gasten. Jongeren onder de 16 jaar mogen niet werken in de ruimte waar alcohol wordt geschonken. Er is een uitzondering voor 14- en 15-jarigen die in het kader van hun opleiding een (snuffel)stage lopen. Zij mogen in dat geval wél werken in de ruimte waar alcohol wordt geschonken en zelf ook alcohol serveren.

Op 1 juli 2021 ging de nieuwe Alcoholwet in. Dit is een van de belangrijkste wetten voor de horeca, vooral voor de sector ‘drinken’. Heb jij alles op orde? We hebben de belangrijkste Q&A’s rondom deze wet voor je verzameld.

De 6 dingen die je moet weten over de Alcoholwet

Bij geluidsniveaus boven 85 dB(A) zijn jouw medewerkers verplicht gehoorbeschermers te dragen. Je moet erop toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Veel en hard geluid kan namelijk leiden tot (tijdelijk) gehoorverlies, oorsuizingen of pieptonen. Als dit maar af en toe gebeurt, dan kan het oor zich redelijk herstellen. Maar wanneer de blootstelling aan lawaai vaker en langer duurt, kan de schade blijvend zijn.

Wat zegt de wet?

Er is in Nederland geen speciale wetgeving voor geluidsniveaus binnen het horecabedrijf. Wel gelden er algemene Arbo-regels waarin grenzen zijn bepaald voor blootstelling van geluid aan medewerkers.

Wat kun je doen?

Oordopjes
Zorg ervoor dat je medewerkers oordoppen dragen als de muziek erg hard staat. Bij een geluidsniveau van 80 decibel is het verplicht om je medewerkers gehoorbescherming aan te bieden.

Controleer
Let erop dat medewerkers de oordopjes ook daadwerkelijk dragen. Doen zij dit niet, dan lopen zowel jij als jouw medewerkers kans op een boete van 450 euro.

Gehooronderzoek
Om beginnende gehoorschade vroegtijdig te signaleren, ben je verplicht om medewerkers de mogelijkheid te bieden tot een periodieke gehoortest.

Zet de afspraken op papier
Neem de blootstelling van medewerkers aan schadelijk geluid op in je RIE. Daarbij hoort een plan van aanpak (PVA) waarin je aangeeft welke maatregelen je neemt om het geluid op de werkplek terug te dringen.

Positie van boxen
Zorg ervoor dat het geluid uit de geluidsboxen zoveel mogelijk geconcentreerd wordt op de ruimte die daarvoor bedoeld is en dat jouw medewerkers niet pal naast een geluidsbox werkzaamheden verrichten.

In een café of discotheek komt geluid van 100 decibel of meer veel voor. En dat kan zonder bescherming binnen 10 minuten al voor gehoorschade zorgen. Wat kun je doen om gehoorschade bij gasten én medewerkers te beperken? We geven je graag advies. 

Zorg jij voor goede gehoorbescherming?

Een nachttoeslag geldt alleen voor medewerkers met een frontoffice-functie in een logiesverstrekkend bedrijf. Voor andere functies in andere horecabedrijven zoals bartenders of portiers in cafés en discotheken geldt de nachttoeslag niet.

Hebben mijn medewerkers recht op nachttoeslag?
“Er is sprake van een nachtdienst als er tijdens een dienst meer dan 1 uur gewerkt wordt tussen 00.00 ’s nachts en 06.00 uur ’s ochtends.”

Als uitbater van een café of club moet je je houden aan specifieke wet- en regelgeving waar andere horecazaken misschien minder of niet mee te maken krijgen. Denk aan regels rondom nachtdiensten, alcohol schenken en gehoorbescherming. We hebben de belangrijkste regelgeving voor de natte horeca voor je verzameld.

Hoe zat het ook alweer? 
Voldoe jij aan alle wetten en regels? 

Scroll naar beneden

KHN Specials

Wat goed dat je onze specials wilt bekijken! Klik op het magazine om deze te openen.
Volledig scherm