Haarlem: gratis energiescans

Om bedrijven inzicht te geven in het besparen op energie, het verlagen van de kosten en het verduurzamen van de bedrijfsvoering heeft de gemeente Haarlem in 2022 200 gratis energiescans aangeboden voor ondernemers in de horeca en detailhandel.

Lokale lobbyresultaten

Provincie Overijssel: subsidieregeling warmtekussens

De provincie Overijssel daagt de horeca uit om energie te besparen bij de verwarming van hun terrassen. Hiervoor is een subsidieregeling opgesteld die de aanschaf van warmtekussens ondersteunt. Door gebruik van deze kussens, kan zo’n 90% energie worden bespaard. Er is 100.000 euro beschikbaar.

Subsidie voor duurzame terrassen
Daarnaast richtten we onze lobby op gemeenten en riepen we op om lokaal een programma in te richten waarmee de overgang naar duurzame verwarming van terrassen financieel wordt gestimuleerd. Denk aan een lening, subsidie, korting of opslag op gemeentelijke belastingen et cetera.


Gesprek met minister Jetten
Er is door verschillende media geschreven over een mogelijk verbod op terrasverwarmers. Zo is er een bericht in de Telegraaf verschenen waarin minister Jetten zich kritisch uitliet over terrasverwarmers. Robèr Willemsen en Dirk Beljaarts zijn daarom in gesprek gegaan met minister Jetten. Tijdens dit gesprek gaf hij duidelijk aan geen voorstander te zijn van een verbod op terrasverwarmers. Wel is afgesproken om nauw samen te werken om de achterban te voorzien van de juiste informatie en de mogelijkheden die er zijn op het gebied van duurzaamheid.


Veel horecaondernemers maken graag gebruik van terrasverwarmers om hun terras langer open kunnen houden. Gezien de huidige energiecrisis, kijken horecaondernemers kritisch naar de terrasverwarmer, omdat deze vaak veel energie verbruiken. Ze worden daarbij geholpen door gemeenten die subsidie aanbieden voor het aanschaffen van terraskussentjes.

Lokale
subsidie

om terrasverwarming te verduurzamen

uitgezonderd van innameplicht statiegeld flesjes en blikjes

HORECA

Kleine plastic flesjes
Vanaf 1 juli 2021 kun je kleine plastic flesjes inleveren tegen 15 eurocent statiegeld. Dit kan bij de grotere supermarkten, bemande tankstations langs de snelweg, bemande treinstations en grotere cateringlocaties. Zij zijn verplicht om statiegeldflesjes in te nemen. Aanvullend komen er veel vrijwillige innamepunten, zoals bij sportverenigingen en scholen.

Door onze lobby zijn horecaondernemers en andere kleine verkooppunten uitgezonderd van een innameplicht voor kleine plastic flesjes. Horecaondernemers verkopen relatief weinig petflesjes, waardoor het helemaal niet efficiënt is om deze ondernemingen verplicht op te nemen in de inzamelketen.

Blikjes
Nu komt er dus vanaf 1 april 2023 ook statiegeld op blikjes. Wederom hebben we ons ervoor ingezet dat de horeca, net als bij kleine plastic flesjes, niet verplicht wordt om blikjes in te zamelen. 

Als ondernemer kun je ervoor kiezen om vrijwillig blikjes in te zamelen door een aparte bak te plaatsen waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Dat gebeurt nu al door een aantal horecaondernemers in het land met de kleine plastic flesjes. Op deze manier lever je een vrijwillige bijdrage aan het terugdringen van zwerfafval.

Met deze voorwaarden vielen veel horecaondernemers tussen wal en schip. Uit onze energie-enquête bleek dat 90% van de horecaondernemers niet aan deze voorwaarden kon voldoen. Daarom hebben we ons vervolgens vol ingezet op het verbeteren van de voorwaarden van de TEK-regeling.

Na onze lobby heeft het kabinet besloten de voorwaarden voor de TEK-regeling te versoepelen. Het verbruiksminimum is geschrapt. Het percentage energiekosten van de omzet is verlaagd naar minimaal 7%. En ondernemers mogen gebruikmaken van het prijsplafond en van de TEK-regeling. De tegemoetkoming die een ondernemer krijgt vanuit het prijsplafond wordt dan wel van de TEK-regeling afgetrokken. Door deze versoepelingen worden veel meer horecaondernemers de winter door geholpen.

Lobbyresultaten
Vitale horecaomgeving
Tegemoetkoming hoge energieprijzen
Doel

Scroll naar beneden

De hoge energiekosten hakken er hard in bij horecaondernemers. Het probleem is dat die kosten nauwelijks tot niet doorberekend kunnen worden aan de gast. Vooral horecaondernemers met een variabel contract of vast contract dat binnenkort afloopt, hebben het moeilijk. Daarom hebben we bij het kabinet aangegeven dat ondernemers een tegemoetkoming in de energiekosten nodig hebben om te kunnen overleven.

Energie-enquête

Om onze lobbykracht bij te zetten, hebben we in oktober een ledenenquête uitgezet om informatie op te halen over de impact van de energiecrisis op hun bedrijfsvoering. De resultaten van de enquête, die door ruim 2100 leden is ingevuld, zijn hier te vinden.

Tegemoetkoming vanuit kabinet
  • Een verbruiksminimum van 5000 m3 gas of 50000kWh.
  • De energiekosten van de omzet moesten minimaal 12,5% bedragen.

Het eerste resultaat was dat het kabinet met een compensatiepakket kwam om het mkb te helpen de hoge energieprijzen te dempen:

  • Een energieprijsplafond voor huishuishoudens en klein-mkb
  • Een Tegemoetkoming Energie Kosten (TEK) regeling voor het energie-intensieve mkb. Aan de TEK-regeling waren een aantal voorwaarden verbonden:

Haarlem: gratis energiescans

Om bedrijven inzicht te geven in het besparen op energie, het verlagen van de kosten en het verduurzamen van de bedrijfsvoering heeft de gemeente Haarlem in 2022 200 gratis energiescans aangeboden voor ondernemers in de horeca en detailhandel.

Lokale lobbyresultaten

Provincie Overijssel: subsidieregeling warmtekussens

De provincie Overijssel daagt de horeca uit om energie te besparen bij de verwarming van hun terrassen. Hiervoor is een subsidieregeling opgesteld die de aanschaf van warmtekussens ondersteunt. Door gebruik van deze kussens, kan zo’n 90% energie worden bespaard. Er is 100.000 euro beschikbaar.

Subsidie voor duurzame terrassen
Daarnaast richtten we onze lobby op gemeenten en riepen we op om lokaal een programma in te richten waarmee de overgang naar duurzame verwarming van terrassen financieel wordt gestimuleerd. Denk aan een lening, subsidie, korting of opslag op gemeentelijke belastingen et cetera.


Gesprek met minister Jetten
Er is door verschillende media geschreven over een mogelijk verbod op terrasverwarmers. Zo is er een bericht in de Telegraaf verschenen waarin minister Jetten zich kritisch uitliet over terrasverwarmers. Robèr Willemsen en Dirk Beljaarts zijn daarom in gesprek gegaan met minister Jetten. Tijdens dit gesprek gaf hij duidelijk aan geen voorstander te zijn van een verbod op terrasverwarmers. Wel is afgesproken om nauw samen te werken om de achterban te voorzien van de juiste informatie en de mogelijkheden die er zijn op het gebied van duurzaamheid.


Veel horecaondernemers maken graag gebruik van terrasverwarmers om hun terras langer open kunnen houden. Gezien de huidige energiecrisis, kijken horecaondernemers kritisch naar de terrasverwarmer, omdat deze vaak veel energie verbruiken. Ze worden daarbij geholpen door gemeenten die subsidie aanbieden voor het aanschaffen van terraskussentjes.

om terrasverwarming te verduurzamen
Lokale
subsidie

Kleine plastic flesjes
Vanaf 1 juli 2021 kun je kleine plastic flesjes inleveren tegen 15 eurocent statiegeld. Dit kan bij de grotere supermarkten, bemande tankstations langs de snelweg, bemande treinstations en grotere cateringlocaties. Zij zijn verplicht om statiegeldflesjes in te nemen. Aanvullend komen er veel vrijwillige innamepunten, zoals bij sportverenigingen en scholen.

Door onze lobby zijn horecaondernemers en andere kleine verkooppunten uitgezonderd van een innameplicht voor kleine plastic flesjes. Horecaondernemers verkopen relatief weinig petflesjes, waardoor het helemaal niet efficiënt is om deze ondernemingen verplicht op te nemen in de inzamelketen.

Blikjes
Nu komt er dus vanaf 1 april 2023 ook statiegeld op blikjes. Wederom hebben we ons ervoor ingezet dat de horeca, net als bij kleine plastic flesjes, niet verplicht wordt om blikjes in te zamelen. 

Als ondernemer kun je ervoor kiezen om vrijwillig blikjes in te zamelen door een aparte bak te plaatsen waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Dat gebeurt nu al door een aantal horecaondernemers in het land met de kleine plastic flesjes. Op deze manier lever je een vrijwillige bijdrage aan het terugdringen van zwerfafval.

uitgezonderd van innameplicht statiegeld flesjes en blikjes

HORECA

Met deze voorwaarden vielen veel horecaondernemers tussen wal en schip. Uit onze energie-enquête bleek dat 90% van de horecaondernemers niet aan deze voorwaarden kon voldoen. Daarom hebben we ons vervolgens vol ingezet op het verbeteren van de voorwaarden van de TEK-regeling.

Na onze lobby heeft het kabinet besloten de voorwaarden voor de TEK-regeling te versoepelen. Het verbruiksminimum is geschrapt. Het percentage energiekosten van de omzet is verlaagd naar minimaal 7%. En ondernemers mogen gebruikmaken van het prijsplafond en van de TEK-regeling. De tegemoetkoming die een ondernemer krijgt vanuit het prijsplafond wordt dan wel van de TEK-regeling afgetrokken. Door deze versoepelingen worden veel meer horecaondernemers de winter door geholpen.

Lobbyresultaten
Vitale horecaomgeving
Tegemoetkoming hoge energieprijzen
  • Een verbruiksminimum van 5000 m3 gas of 50000kWh.
  • De energiekosten van de omzet moesten minimaal 12,5% bedragen.
Tegemoetkoming vanuit kabinet

Het eerste resultaat was dat het kabinet met een compensatiepakket kwam om het mkb te helpen de hoge energieprijzen te dempen:

  • Een energieprijsplafond voor huishuishoudens en klein-mkb
  • Een Tegemoetkoming Energie Kosten (TEK) regeling voor het energie-intensieve mkb. Aan de TEK-regeling waren een aantal voorwaarden verbonden:
Energie-enquête

Om onze lobbykracht bij te zetten, hebben we in oktober een ledenenquête uitgezet om informatie op te halen over de impact van de energiecrisis op hun bedrijfsvoering. De resultaten van de enquête, die door ruim 2100 leden is ingevuld, zijn hier te vinden.

De hoge energiekosten hakken er hard in bij horecaondernemers. Het probleem is dat die kosten nauwelijks tot niet doorberekend kunnen worden aan de gast. Vooral horecaondernemers met een variabel contract of vast contract dat binnenkort afloopt, hebben het moeilijk. Daarom hebben we bij het kabinet aangegeven dat ondernemers een tegemoetkoming in de energiekosten nodig hebben om te kunnen overleven.

KHN Specials

Wat goed dat je onze specials wilt bekijken! Klik op het magazine om deze te openen.
Volledig scherm