@MinisterEZK: "Micky Adriaansens (@MinisterEZK) sprak vorige week maandag met de gastvrijheidssector. Ondernemers in de horeca en binnenvaart lieten zien hoe zij verduurzamen. Ook verduurzamen? Meer informatie over subsidieregelingen vind je bij @RVO_Nederland -->
https://rvo.nl/subsidies-financiering


Lokale lobbyresultaten
Toerisme Top
Werkbezoek minister Adriaansens

Samenwerkingen binnen ‘Gastvrij’

Op veel plekken werken KHN-regio’s intensief samen met andere branches in de gastvrijheidssector, provincies, marketingorganisaties onder de noemer ‘Gastvrij’. Bijvoorbeeld als Gastvrij Brabant of Gastvrij Overijssel. Het doel van deze samenwerking is om krachten te bundelen en zo sterker te zijn voor het herstel van de sector in de breedste zin van het woord. Er zijn verschillende initiatieven voor collectieve lobby, de ontwikkeling en uitrol van campagnes en het delen van onderzoek en inzichten over de perspectieven in de sector.

 In het artikel ‘Samenwerken aan een gastvrij Nederland’ lees je hoe verschillende partijen binnen Gastvrij Gelderland hun krachten bundelen en wat ze daarmee allemaal voor elkaar krijgen.

We zien allemaal nog de beelden voor ons van ondergelopen kelders en drijvende voorraden in de straten van Valkenburg. De schade als gevolg van de watersnoodramp die het zuiden van ons land in 2021 trof, was enorm. Door onze intensieve lobby, samen met andere branches en de provincie, richting de Tweede Kamer en het kabinet werd afgelopen zomer een pot van 24 miljoen euro beschikbaar gesteld om getroffen ondernemers beter tegemoet te komen. We zitten nog om de tafel met de politiek om de regeling verder te verbeteren.

Scroll naar beneden

Op het gebied van toerisme lag onze lobbyfocus in 2022 op het versterken van het (politieke) netwerk en het uitdragen van de economische en maatschappelijke meerwaarde van toerisme voor Nederland. Afgelopen najaar waren er twee belangrijke momenten waarop we onze boodschap voor het voetlicht hebben gebracht.

Ook vond in september voor het eerst sinds de coronapandemie weer de Nationale Toerisme Top plaats met dit keer als thema klimaatneutraal toerisme. Tijdens de Top werd het koersdocument ‘Op weg naar klimaatneutraal toerisme’ gepresenteerd. Dit document, waar wij ook aan meegewerkt hebben, maakt inzichtelijk wat nodig is om de toeristische bestemming Nederland te verduurzamen. Ook geeft het richting aan concrete acties en samenwerkingen op weg naar een CO2neutrale sector. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de (on)mogelijkheden van het bedrijfsleven.

Ons landelijk bestuurslid Saskia Geraerds was een van de panelleden op deze Toerisme Top. Zij onderkende het belang van verduurzaming, maar vroeg tegelijk aandacht voor de economische situatie van veel horecabedrijven die nog kampen met schulden die als gevolg van corona nog niet zijn afbetaald, terwijl daar ook de (energie)prijsstijgingen bovenop komen. Zij pleitte daarom voor een betere toegankelijkheid van verduurzamingssubsidies voor het mkb, en in het bijzonder de horeca.

Lobbyresultaten
Toerisme

Op veel plekken werken KHN-regio’s intensief samen met andere branches in de gastvrijheidssector, provincies, marketingorganisaties onder de noemer ‘Gastvrij’. Bijvoorbeeld als Gastvrij Brabant of Gastvrij Overijssel. Het doel van deze samenwerking is om krachten te bundelen en zo sterker te zijn voor het herstel van de sector in de breedste zin van het woord. Er zijn verschillende initiatieven voor collectieve lobby, de ontwikkeling en uitrol van campagnes en het delen van onderzoek en inzichten over de perspectieven in de sector.

 In het artikel ‘Samenwerken aan een gastvrij Nederland’ lees je hoe verschillende partijen binnen Gastvrij Gelderland hun krachten bundelen en wat ze daarmee allemaal voor elkaar krijgen.

Samenwerkingen binnen ‘Gastvrij’

Ook vond in september voor het eerst sinds de coronapandemie weer de Nationale Toerisme Top plaats met dit keer als thema klimaatneutraal toerisme. Tijdens de Top werd het koersdocument ‘Op weg naar klimaatneutraal toerisme’ gepresenteerd. Dit document, waar wij ook aan meegewerkt hebben, maakt inzichtelijk wat nodig is om de toeristische bestemming Nederland te verduurzamen. Ook geeft het richting aan concrete acties en samenwerkingen op weg naar een CO2neutrale sector. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de (on)mogelijkheden van het bedrijfsleven.

Ons landelijk bestuurslid Saskia Geraerds was een van de panelleden op deze Toerisme Top. Zij onderkende het belang van verduurzaming, maar vroeg tegelijk aandacht voor de economische situatie van veel horecabedrijven die nog kampen met schulden die als gevolg van corona nog niet zijn afbetaald, terwijl daar ook de (energie)prijsstijgingen bovenop komen. Zij pleitte daarom voor een betere toegankelijkheid van verduurzamingssubsidies voor het mkb, en in het bijzonder de horeca.

Toerisme Top

@MinisterEZK: "Micky Adriaansens (@MinisterEZK) sprak vorige week maandag met de gastvrijheidssector. Ondernemers in de horeca en binnenvaart lieten zien hoe zij verduurzamen. Ook verduurzamen? Meer informatie over subsidieregelingen vind je bij @RVO_Nederland -->
https://rvo.nl/subsidies-financiering


We zien allemaal nog de beelden voor ons van ondergelopen kelders en drijvende voorraden in de straten van Valkenburg. De schade als gevolg van de watersnoodramp die het zuiden van ons land in 2021 trof, was enorm. Door onze intensieve lobby, samen met andere branches en de provincie, richting de Tweede Kamer en het kabinet werd afgelopen zomer een pot van 24 miljoen euro beschikbaar gesteld om getroffen ondernemers beter tegemoet te komen. We zitten nog om de tafel met de politiek om de regeling verder te verbeteren.

Lokale lobbyresultaten
Werkbezoek minister Adriaansens

Op het gebied van toerisme lag onze lobbyfocus in 2022 op het versterken van het (politieke) netwerk en het uitdragen van de economische en maatschappelijke meerwaarde van toerisme voor Nederland. Afgelopen najaar waren er twee belangrijke momenten waarop we onze boodschap voor het voetlicht hebben gebracht.

Lobbyresultaten
Toerisme

Scroll naar beneden

KHN Specials

Wat goed dat je onze specials wilt bekijken! Klik op het magazine om deze te openen.
Volledig scherm