Provincie Friesland: actieplan toekomstbestendige banen
KHN Fryslân is de samenwerking aangegaan met de provincie en twee Friese mbo-scholen om nieuwe studenten te werven en de gastvrijheidsopleidingen te professionaliseren. De samenwerking is onderdeel van het provinciale actieplan ‘Toekomstbestendige Banen’ om het mbo beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt.Provincie Gelderland: subsidie voor gratis horecatrainingen
In het kader van goed werkgeverschap is het belangrijk om stil te staan bij de mogelijkheden om medewerkers te begeleiden in hun ontwikkeling. Daarom bood KHN Gelderland in 2022 samen met Van Kraaij Educatie gratis horecatrainingen aan voor medewerkers van KHN-leden. Deze trainingen konden aangeboden worden door de subsidie NL Leert Door.


Lokale lobbyresultaten

STAP subsidieregeling

Op 1 januari 2022 werd de regeling STAP-budget geïntroduceerd. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie en vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Met STAP-budget kunnen mensen zelf regie nemen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. De subsidie van maximaal €1.000,- moet worden aangevraagd door de deelnemer, dus niet door de werkgever. Dankzij onze intensieve lobby in VNO-NCW/MKB-NL verband kon vanaf het voorjaar ook subsidie worden aangevraagd voor een aantal SVH-erkende (branche-)opleidingen. In de loop van 2022 bleek dat een aantal subsidieaanvragen voor brancheopleidingen – volgens ons ten onrechte - werd afgewezen. Hierover voeren we nog gesprekken met het ministerie. 

Dit jaar stond ook in het teken van het pensioendebat. Samen met de vakbonden hebben we de koers voor dit debat bepaald met uitzicht op een beter horecapensioen. Onze inzet daarbij is om solidair te zijn met individuele uitkomsten die met overdragen van oude aanspraken gemiddeld beter zijn. De verplichte deelname van werknemers vanaf 18 jaar vanaf 2024 is een tegenvaller, maar een politieke realiteit. Voor die jongeren is eerder ‘inleggen’ en langer ‘sparen’ voordelig.

Onze inzet: pensioenen en verlagen werkgeverslasten

In aanloop naar Prinsjesdag voerden we een actieve lobby, zowel voor als achter de schermen, om het ondernemersklimaat te bewaken. Bijvoorbeeld door een forse verruiming van de Werkkostenregeling. Het resultaat kwam eind september via moties van VVD, CDA en PVV, waarmee tot een loonsom van 400.000 de WKR-regeling wordt verhoogd naar 3%. En daarnaast verhoogt het kabinet de vrije kilometervergoeding van 19 naar 21 cent.

Vervolg arbeidsmarktkrapte
Daarnaast werd in 2022 een intentieverklaring opgesteld met partners uit de hele gastvrijheidssector, het onderwijs, het ministerie EZK, kennisinstituten en provincies. De intentie is om meer samen te werken op het gebied van arbeidsmarktkrapte. Door de krachten te bundelen vergroten we onze impact. Voor keuzes die, bijvoorbeeld in het beroepsonderwijs, moeten worden gemaakt, is van groot belang om actuele arbeidsmarktcijfers te hebben. In 2022 werkten we daarom voor de tweede keer samen met het NBTC aan een gezamenlijke arbeidsmarktmonitor Gastvrijheid, met daarin ook de specifieke horecacijfers. Ook Recron Hiswa en ANVR sloten hierbij aan.

Lobbyresultaten

Ondernemen en arbeid

Arbeidsmarktkrapte 

We ontwikkelden in 2022 een actieplan om de ongekend hoge, en naar verwachting structurele, krapte op de (horeca)arbeidsmarkt terug te dringen. Als onderdeel van het actieplan worden er verschillende campagnes ontwikkeld, gericht op het bevorderen van goed werkgeverschap, een leven lang leren en een positief imago van de branche.

Horeca-cao 2022-2023

Aan het begin van het jaar hebben we met FNV Horeca en CNV Vakmensen een akkoord bereikt over een horeca-cao voor 2022 én heel 2023. De cao is voor die tijd algemeen verbindend en geldt dus automatisch voor alle werkgevers in de bedrijfstak. Een belangrijk resultaat is dat de maximale flexibiliteit voor de inzet van seizoenskrachten- en oproepovereenkomsten onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans in de cao is geborgd. De lonen voor vakvolwassen medewerkers stijgen en de jeugdlonen zijn meer opgehoogd om concurrerend te zijn voor de marktlonen van jongeren. Hoewel de inflatie stijgt is de loonontwikkeling in deze twee jaren reëel. De onverwachte ‘extra’ verhoging van het wettelijke minimumloon per 1 januari 2023, vereist een nieuwe balans in het loongebouw van de horeca-cao . De cao heeft al de afspraak om in 2023 een nieuw functiewaarderingssyteem en het bijbehorende loongebouw uit te werken voor 2024.

Provincie Friesland: actieplan toekomstbestendige banen
KHN Fryslân is de samenwerking aangegaan met de provincie en twee Friese mbo-scholen om nieuwe studenten te werven en de gastvrijheidsopleidingen te professionaliseren. De samenwerking is onderdeel van het provinciale actieplan ‘Toekomstbestendige Banen’ om het mbo beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt.Lokale lobbyresultaten

Provincie Gelderland: subsidie voor gratis horecatrainingen
In het kader van goed werkgeverschap is het belangrijk om stil te staan bij de mogelijkheden om medewerkers te begeleiden in hun ontwikkeling. Daarom bood KHN Gelderland in 2022 samen met Van Kraaij Educatie gratis horecatrainingen aan voor medewerkers van KHN-leden. Deze trainingen konden aangeboden worden door de subsidie NL Leert Door.


STAP subsidieregeling

Op 1 januari 2022 werd de regeling STAP-budget geïntroduceerd. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie en vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Met STAP-budget kunnen mensen zelf regie nemen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. De subsidie van maximaal €1.000,- moet worden aangevraagd door de deelnemer, dus niet door de werkgever. Dankzij onze intensieve lobby in VNO-NCW/MKB-NL verband kon vanaf het voorjaar ook subsidie worden aangevraagd voor een aantal SVH-erkende (branche-)opleidingen. In de loop van 2022 bleek dat een aantal subsidieaanvragen voor brancheopleidingen – volgens ons ten onrechte - werd afgewezen. Hierover voeren we nog gesprekken met het ministerie. 

Dit jaar stond ook in het teken van het pensioendebat. Samen met de vakbonden hebben we de koers voor dit debat bepaald met uitzicht op een beter horecapensioen. Onze inzet daarbij is om solidair te zijn met individuele uitkomsten die met overdragen van oude aanspraken gemiddeld beter zijn. De verplichte deelname van werknemers vanaf 18 jaar vanaf 2024 is een tegenvaller, maar een politieke realiteit. Voor die jongeren is eerder ‘inleggen’ en langer ‘sparen’ voordelig.

Onze inzet: pensioenen en verlagen werkgeverslasten

In aanloop naar Prinsjesdag voerden we een actieve lobby, zowel voor als achter de schermen, om het ondernemersklimaat te bewaken. Bijvoorbeeld door een forse verruiming van de Werkkostenregeling. Het resultaat kwam eind september via moties van VVD, CDA en PVV, waarmee tot een loonsom van 400.000 de WKR-regeling wordt verhoogd naar 3%. En daarnaast verhoogt het kabinet de vrije kilometervergoeding van 19 naar 21 cent.

Vervolg arbeidsmarktkrapte
Daarnaast werd in 2022 een intentieverklaring opgesteld met partners uit de hele gastvrijheidssector, het onderwijs, het ministerie EZK, kennisinstituten en provincies. De intentie is om meer samen te werken op het gebied van arbeidsmarktkrapte. Door de krachten te bundelen vergroten we onze impact. Voor keuzes die, bijvoorbeeld in het beroepsonderwijs, moeten worden gemaakt, is van groot belang om actuele arbeidsmarktcijfers te hebben. In 2022 werkten we daarom voor de tweede keer samen met het NBTC aan een gezamenlijke arbeidsmarktmonitor Gastvrijheid, met daarin ook de specifieke horecacijfers. Ook Recron Hiswa en ANVR sloten hierbij aan.

Arbeidsmarktkrapte 

We ontwikkelden in 2022 een actieplan om de ongekend hoge, en naar verwachting structurele, krapte op de (horeca)arbeidsmarkt terug te dringen. Als onderdeel van het actieplan worden er verschillende campagnes ontwikkeld, gericht op het bevorderen van goed werkgeverschap, een leven lang leren en een positief imago van de branche.

Lobby-resultaten

Ondernemen en arbeid

Aan het begin van het jaar hebben we met FNV Horeca en CNV Vakmensen een akkoord bereikt over een horeca-cao voor 2022 én heel 2023. De cao is voor die tijd algemeen verbindend en geldt dus automatisch voor alle werkgevers in de bedrijfstak. Een belangrijk resultaat is dat de maximale flexibiliteit voor de inzet van seizoenskrachten- en oproepovereenkomsten onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans in de cao is geborgd. De lonen voor vakvolwassen medewerkers stijgen en de jeugdlonen zijn meer opgehoogd om concurrerend te zijn voor de marktlonen van jongeren. Hoewel de inflatie stijgt is de loonontwikkeling in deze twee jaren reëel. De onverwachte ‘extra’ verhoging van het wettelijke minimumloon per 1 januari 2023, vereist een nieuwe balans in het loongebouw van de horeca-cao . De cao heeft al de afspraak om in 2023 een nieuw functiewaarderingssyteem en het bijbehorende loongebouw uit te werken voor 2024.

Horeca-cao 2022-2023

KHN Specials

Wat goed dat je onze specials wilt bekijken! Klik op het magazine om deze te openen.
Volledig scherm