Liane den Haan

Caroline van der Plas (BBB)

Wybren van Haga (BVNL)

Joost Eerdmans (JA21)

Mustafa Amhaouch (CDA)

Chris Stoffer
(SGP)

Leon de Jong
(PVV)

Dion Graus
(PVV)

Romke de Jong
(D66)

Hawre Rahimi
(VVD)

Rudmer Heerema (VVD)

Thierry Aartsen (VVD)

Minister Kuipers (VWS)

Staatsecretaris van Ooijen (VWS)

Minister Weerwind (JenV)

Minister Yeşilgöz (JenV)

Minister van Gennip (SZW)

Minister Jetten (EZK)

Minister Adriaansens (EZK)

Minister-president
Mark Rutte

Tweede Kamerleden

Bewindspersonen

Bestuurlijke contacten met:

Samenwerkingen en werkbezoeken
Op landelijk niveau werken we samen met relevante ministeries en organisaties zoals VNO-NCW en MKB-Nederland, verwante brancheverenigingen en organisaties en leveranciers die actief zijn in recreatie, toerisme en horeca. We zijn ervan overtuigd dat we door samenwerking, ook met partners buiten de gastvrijheidssector, meer bereiken op het gebied van belangenbehartiging.

Ook nemen we bewindspersonen, Kamerleden, ambtenaren en lokale politici mee op werkbezoek om de ontwikkelingen in de branche te laten zien en om de uitdagingen van horecaondernemers te bespreken.

Bekijk de video

Scroll

Als brancheorganisatie maken we ons hard voor jouw belangen als horecaondernemer. Door middel van onze lobby proberen we beleidsontwikkelingen voor de horeca positief te beïnvloeden. Hiervoor werken we samen met relevante overheden en organisaties, met als inzet een optimaal ondernemingsklimaat voor de horeca. Onze inspanningen zijn gericht op gemeenten, ‘Den Haag’ en Europa. Zo oefenen we invloed uit op wet- en regelgeving op lokaal en (inter)nationaal niveau. Lokaal rekenen we hiervoor op de inzet van 1200 bestuurders in het land.

Bekijk het laatste lobbynieuws.

Lobbyen doen we zo

Liane den Haan

Caroline van der Plas (BBB)

Wybren van Haga (BVNL)

Joost Eerdmans (JA21)

Mustafa Amhaouch (CDA)

Chris Stoffer
(SGP)

Leon de Jong
(PVV)

Dion Graus
(PVV)

Romke de Jong
(D66)

Hawre Rahimi
(VVD)

Rudmer Heerema (VVD)

Thierry Aartsen (VVD)

Tweede Kamerleden

Staatsecretaris van Ooijen (VWS)

Minister Kuipers (VWS)

Minister Weerwind (JenV)

Minister Yeşilgöz (JenV)

Minister van Gennip (SZW)

Minister Jetten (EZK)

Minister Adriaansens (EZK)

Minister-president
Mark Rutte

Bewindspersonen

Bestuurlijke contacten met:

Samenwerkingen en werkbezoeken
Op landelijk niveau werken we samen met relevante ministeries en organisaties zoals VNO-NCW en MKB-Nederland, verwante brancheverenigingen en organisaties en leveranciers die actief zijn in recreatie, toerisme en horeca. We zijn ervan overtuigd dat we door samenwerking, ook met partners buiten de gastvrijheidssector, meer bereiken op het gebied van belangenbehartiging.

Ook nemen we bewindspersonen, Kamerleden, ambtenaren en lokale politici mee op werkbezoek om de ontwikkelingen in de branche te laten zien en om de uitdagingen van horecaondernemers te bespreken.

Als brancheorganisatie maken we ons hard voor jouw belangen als horecaondernemer. Door middel van onze lobby proberen we beleidsontwikkelingen voor de horeca positief te beïnvloeden. Hiervoor werken we samen met relevante overheden en organisaties, met als inzet een optimaal ondernemingsklimaat voor de horeca. Onze inspanningen zijn gericht op gemeenten, ‘Den Haag’ en Europa. Zo oefenen we invloed uit op wet- en regelgeving op lokaal en (inter)nationaal niveau. Lokaal rekenen we hiervoor op de inzet van 1200 bestuurders in het land.

Bekijk het laatste lobbynieuws.

Bekijk de video

Scroll

Lobbyen
doen we zo

KHN Specials

Wat goed dat je onze specials wilt bekijken! Klik op het magazine om deze te openen.
Volledig scherm