@KHN: "PETITIE | KHN bood vanmorgen voorafgaand aan het coronadebat de nieuwe routekaart en petitie aan Tweede Kamerleden aan. Met deze actie wil KHN duidelijk maken dat de horeca op een verantwoorde manier open kan en daar nog déze week duidelijkheid over wil: https://bezoek.khn.nl/3tRmHMe"

Amstelveen: Back on Track-programma

Voor alle ondernemers financierde de gemeente Amstelveen (Noord-Holland) in 2022 het ‘Back on Track’-programma. Dit programma werd uitgerold door de Ondernemersvereniging Amstelveen in samenwerking met KHN Amstelland en de detailhandel. Een jaar lang zijn er kosteloos diverse trainingen, coachingstrajecten, inspiratiesessies en netwerkbijeenkomsten aangeboden met de focus op herstel na corona en op de toekomst.

In de gemeente Hoeksche Waard (Zuid-Holland) presenteerde de gemeente samen met de KHN-afdeling in april 2022 een actieplan voor de horeca. Het plan richt zich op hulp en ondersteuning aan horecaondernemers bij het herstel na de coronacrisis, bijvoorbeeld in de vorm van garantstellingen en leningen. Ook ontvingen ondernemers bedrijfsondersteuning en digitaliseringsadvies. Alles gericht op goed herstel en behoud van de horecavoorzieningen op het eiland om daarmee de vitaliteit en aantrekkelijkheid te waarborgen.

In de spotlight:
lokale lobbyresultaten

Dankzij onze inzet konden horecaondernemers in het eerste kwartaal van 2022 nog steeds een beroep doen op het coronasteunpakket (NOW en TVL). Ook werd een speciale startersregeling opgezet en werden verbeteringen doorgevoerd in de referentieperioden. Hoewel de financiële regelingen constant werden bijgeschaafd, was het helaas onvoldoende om de schrijnende gevallen echt tegemoet te komen.  

In maart presenteerden we ons Horeca Herstelplan om het kabinet te bewegen de horeca langer en gerichter financieel te steunen. We vroegen specifiek aandacht voor de hoge schulden, cashflowproblemen en het geslonken eigen vermogen van ondernemers. In het Horeca Herstelplan gaven we Den Haag concrete suggesties om onze branche te helpen richting duurzaam economisch herstel.

Ook kregen we, samen met VNO-NCW/MKB-NL, voor elkaar dat de terugbetaling van coronasteun gespreid kan plaatsvinden. En bij de terugbetaling van de belastingschuld zijn belangrijke verdere versoepelingen doorgevoerd, zoals de mogelijkheid om in bepaalde omstandigheden de terugbetalingstermijn van vijf jaar te kunnen verlengen naar zeven jaar. Na intensieve lobby werd het via een motie van VVD en CDA bovendien mogelijk om een betaalpauze van zes maanden in te lassen. Deze aanpassingen bieden ruimte in de liquiditeit van horecaondernemers.

Financiële steunpakketten en Horeca Herstelplan

We hebben telkens aangedrongen op snelle en veilige openstelling van de horeca. Zo haalden we met onze petitie voor snelle heropening in korte tijd 55.000 handtekeningen op. Deze presenteerden we samen met onze Horecaroutekaart aan de Tweede Kamer op de ochtend voorafgaand aan het coronadebat op 20 januari. Met de horecaroutekaart lieten we zien dat de horeca gefaseerd veilig open kon. Onze oproep werd ondersteund door burgemeesters, het Veiligheidsberaad en de politie. Fases 1 t/m 3 van de KHN Horecaroutekaart vormden een goede basis voor de versoepelingen die het kabinet destijds stap voor stap heeft aangekondigd. Zo kon onze branche vanaf maart 2022 eindelijk zonder coronarestricties ondernemen en zich richten op herstel.

LOBBYRESULTATEN

CORONAHERSTEL

Horeca Sectorplan Corona

Met de geleerde lessen van de afgelopen twee jaar in ons achterhoofd, hebben we in mei en juni gewerkt aan een plan om beter voorbereid te zijn op een mogelijke nieuwe coronagolf. Het uitgangspunt was daarbij dat de horeca zoveel mogelijk open moet blijven. In het Horeca Sectorplan Corona hebben we (vrijwillige) maatregelen opgenomen die zo min mogelijk negatieve consequenties hebben voor de normale bedrijfsvoering. Denk aan goede ventilatie, hygiënemaatregelen en looproutes. Ook gaven we onze kijk op ‘interventiemaatregelen’ die eventueel vanuit de overheid genomen worden. Gelukkig zijn vooralsnog geen van deze maatregelen nodig gebleken!

LOBBYRESULTATEN

Voor alle ondernemers financierde de gemeente Amstelveen (Noord-Holland) in 2022 het ‘Back on Track’-programma. Dit programma werd uitgerold door de Ondernemersvereniging Amstelveen in samenwerking met KHN Amstelland en de detailhandel. Een jaar lang zijn er kosteloos diverse trainingen, coachingstrajecten, inspiratiesessies en netwerkbijeenkomsten aangeboden met de focus op herstel na corona en op de toekomst.

Amstelveen: Back on Track-programma

In de gemeente Hoeksche Waard (Zuid-Holland) presenteerde de gemeente samen met de KHN-afdeling in april 2022 een actieplan voor de horeca. Het plan richt zich op hulp en ondersteuning aan horecaondernemers bij het herstel na de coronacrisis, bijvoorbeeld in de vorm van garantstellingen en leningen. Ook ontvingen ondernemers bedrijfsondersteuning en digitaliseringsadvies. Alles gericht op goed herstel en behoud van de horecavoorzieningen op het eiland om daarmee de vitaliteit en aantrekkelijkheid te waarborgen.

In de spotlight:
lokale lobbyresultaten

Met de geleerde lessen van de afgelopen twee jaar in ons achterhoofd, hebben we in mei en juni gewerkt aan een plan om beter voorbereid te zijn op een mogelijke nieuwe coronagolf. Het uitgangspunt was daarbij dat de horeca zoveel mogelijk open moet blijven. In het Horeca Sectorplan Corona hebben we (vrijwillige) maatregelen opgenomen die zo min mogelijk negatieve consequenties hebben voor de normale bedrijfsvoering. Denk aan goede ventilatie, hygiënemaatregelen en looproutes. Ook gaven we onze kijk op ‘interventiemaatregelen’ die eventueel vanuit de overheid genomen worden. Gelukkig zijn vooralsnog geen van deze maatregelen nodig gebleken!

Horeca Sectorplan Corona

Dankzij onze inzet konden horecaondernemers in het eerste kwartaal van 2022 nog steeds een beroep doen op het coronasteunpakket (NOW en TVL). Ook werd een speciale startersregeling opgezet en werden verbeteringen doorgevoerd in de referentieperioden. Hoewel de financiële regelingen constant werden bijgeschaafd, was het helaas onvoldoende om de schrijnende gevallen echt tegemoet te komen.  

In maart presenteerden we ons Horeca Herstelplan om het kabinet te bewegen de horeca langer en gerichter financieel te steunen. We vroegen specifiek aandacht voor de hoge schulden, cashflowproblemen en het geslonken eigen vermogen van ondernemers. In het Horeca Herstelplan gaven we Den Haag concrete suggesties om onze branche te helpen richting duurzaam economisch herstel.

Ook kregen we, samen met VNO-NCW/MKB-NL, voor elkaar dat de terugbetaling van coronasteun gespreid kan plaatsvinden. En bij de terugbetaling van de belastingschuld zijn belangrijke verdere versoepelingen doorgevoerd, zoals de mogelijkheid om in bepaalde omstandigheden de terugbetalingstermijn van vijf jaar te kunnen verlengen naar zeven jaar. Na intensieve lobby werd het via een motie van VVD en CDA bovendien mogelijk om een betaalpauze van zes maanden in te lassen. Deze aanpassingen bieden ruimte in de liquiditeit van horecaondernemers.

Financiële steunpakketten en Horeca Herstelplan

We hebben telkens aangedrongen op snelle en veilige openstelling van de horeca. Zo haalden we met onze petitie voor snelle heropening in korte tijd 55.000 handtekeningen op. Deze presenteerden we samen met onze Horecaroutekaart aan de Tweede Kamer op de ochtend voorafgaand aan het coronadebat op 20 januari. Met de horecaroutekaart lieten we zien dat de horeca gefaseerd veilig open kon. Onze oproep werd ondersteund door burgemeesters, het Veiligheidsberaad en de politie. Fases 1 t/m 3 van de KHN Horecaroutekaart vormden een goede basis voor de versoepelingen die het kabinet destijds stap voor stap heeft aangekondigd. Zo kon onze branche vanaf maart 2022 eindelijk zonder coronarestricties ondernemen en zich richten op herstel.

CORONAHERSTEL

KHN Specials

Wat goed dat je onze specials wilt bekijken! Klik op het magazine om deze te openen.
Volledig scherm