Hoe gaat onze lobby nu verder?

In de komende maanden volgen de begrotingsbehandelingen van de verschillende ministeries waarbij er mogelijkheden zijn voor de Tweede Kamer om de begrotingen aan te passen. We blijven bezorgd over de lastenverzwaringen en leveren vanzelfsprekend input voor deze begrotingen en de beleidsagenda’s die daaruit volgen.

* Dit artikel beschrijft de situatie op 7 oktober.


In de lobby trekken we samen op met VNO-NCW en MKB-Nederland. De horecasector is namelijk niet de enige sector die het zwaar heeft door de hoge energieprijzen. Eigenlijk hebben alle sectoren binnen VNO-NCW / MKB-Nederland hier last van, de een wat meer dan de ander. Door met elkaar een vuist te maken zijn we krachtig en sterk. Daarnaast voert KHN haar eigen lobby richting minister Adriaansen en de woordvoerders van EZK in de Tweede Kamer, zie deze brief.

  • KHN vindt het goed dat er een aparte regeling komt voor het energie-intensieve MKB, de zogenaamde TEK. KHN pleit voor generieke compensaties voor het MKB apart opgezet naar kleiner en groter verbruik.
  • Snelheid is belangrijk, het water staat horecaondernemers nu al aan de lippen. Snel duidelijkheid over een specifieke oplossing voor energie-intensieve mkb-bedrijven is noodzakelijk. Wanneer de TEK pas per begin 2023 in gaat, moeten eerder maatregelen genomen worden om ondernemers overeind te houden, bijvoorbeeld een tijdelijk prijsplafond voor niet-kleinverbruik.
  • Er moet in de tussentijd ook voor zelfstandige ondernemers of kleine bv’s een energienoodfonds komen als zij de rekening niet kunnen betalen.
Wat vindt KHN

Voorwaarden en opzet TEK op korte termijn duidelijk 

Het kabinet verwacht de voorwaarden van de TEK qua doelgroep, het totale budget, de percentages en de maximale steun per onderneming op korte termijn bekend te maken. Deze regeling moet voldoen aan Europese staatssteunregels en goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Daardoor kan daadwerkelijke openstelling via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) duren tot het begin van 2023.

Dat volstaat niet voor energie-intensieve mkb’ers die nu al in acute problemen zitten en nog de winter van 2022/2023 te gaan hebben. Daarom is de inzet om vanaf november al andere maatregelen gereed te hebben om voor ondernemers (tijdelijk) de bedrijfslasten te kunnen verlagen. Het kabinet werkt de opties hiervoor zo snel als mogelijk uit.

Tegemoetkoming voor horecaondernemers hard nodig

Naast huishoudens en kleinverbruikend mkb zijn ook grotere energieverbruikende bedrijven hard geraakt door de sterk gestegen energiekosten. Het kabinet heeft zijn inventarisatie afgerond naar opties voor gerichte steun aan mkb-ondernemingen, die niet ontkomen aan een hoog verbruik. Voor deze zogenoemde energie-intensieve mkb’ers komt de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK).

De TEK is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. De compensatie bestaat dan uit een deel van de kostenstijging dit jaar en in 2023. Het energie-intensief mkb ontvangt dan steun ter grootte van een te bepalen percentage van de stijging van de energieprijs (gas en elektra) vermenigvuldigd met hun energieverbruik tot een vast te stellen maximum per onderneming (subsidieplafond).

Waar zetten we op in om horecaondernemers te helpen de energiecrisis te overleven?

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers zoals veel mkb. Voor gas wordt het maximale tarief €1,45 per kuub tot een verbruik van 1200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot €0,40 per kWh tot een verbruik tot 2900kWh. Horecaondernemers die een kleinverbruikersaansluiting hebben, zijn hier mee geholpen. Op 4 oktober jl. heeft het kabinet aangekondigd dat er voor het energie-intensieve mkb een Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) gaat komen. Hoe deze er precies uit gaat zien, moet nader worden bekeken.

Lobby update

Scroll

Hoe gaat onze lobby nu verder?

In de komende maanden volgen de begrotingsbehandelingen van de verschillende ministeries waarbij er mogelijkheden zijn voor de Tweede Kamer om de begrotingen aan te passen. We blijven bezorgd over de lastenverzwaringen en leveren vanzelfsprekend input voor deze begrotingen en de beleidsagenda’s die daaruit volgen.

* Dit artikel beschrijft de situatie op 7 oktober.


  • KHN vindt het goed dat er een aparte regeling komt voor het energie-intensieve MKB, de zogenaamde TEK. KHN pleit voor generieke compensaties voor het MKB apart opgezet naar kleiner en groter verbruik.
  • Snelheid is belangrijk, het water staat horecaondernemers nu al aan de lippen. Snel duidelijkheid over een specifieke oplossing voor energie-intensieve mkb-bedrijven is noodzakelijk. Wanneer de TEK pas per begin 2023 in gaat, moeten eerder maatregelen genomen worden om ondernemers overeind te houden, bijvoorbeeld een tijdelijk prijsplafond voor niet-kleinverbruik.
  • Er moet in de tussentijd ook voor zelfstandige ondernemers of kleine bv’s een energienoodfonds komen als zij de rekening niet kunnen betalen.
Wat vindt KHN

In de lobby trekken we samen op met VNO-NCW en MKB-Nederland. De horecasector is namelijk niet de enige sector die het zwaar heeft door de hoge energieprijzen. Eigenlijk hebben alle sectoren binnen VNO-NCW / MKB-Nederland hier last van, de een wat meer dan de ander. Door met elkaar een vuist te maken zijn we krachtig en sterk. Daarnaast voert KHN haar eigen lobby richting minister Adriaansen en de woordvoerders van EZK in de Tweede Kamer, zie deze brief.

Voorwaarden en opzet TEK op korte termijn duidelijk 

Het kabinet verwacht de voorwaarden van de TEK qua doelgroep, het totale budget, de percentages en de maximale steun per onderneming op korte termijn bekend te maken. Deze regeling moet voldoen aan Europese staatssteunregels en goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Daardoor kan daadwerkelijke openstelling via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) duren tot het begin van 2023.

Dat volstaat niet voor energie-intensieve mkb’ers die nu al in acute problemen zitten en nog de winter van 2022/2023 te gaan hebben. Daarom is de inzet om vanaf november al andere maatregelen gereed te hebben om voor ondernemers (tijdelijk) de bedrijfslasten te kunnen verlagen. Het kabinet werkt de opties hiervoor zo snel als mogelijk uit.

Tegemoetkoming voor horecaondernemers hard nodig

Naast huishoudens en kleinverbruikend mkb zijn ook grotere energieverbruikende bedrijven hard geraakt door de sterk gestegen energiekosten. Het kabinet heeft zijn inventarisatie afgerond naar opties voor gerichte steun aan mkb-ondernemingen, die niet ontkomen aan een hoog verbruik. Voor deze zogenoemde energie-intensieve mkb’ers komt de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK).

De TEK is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. De compensatie bestaat dan uit een deel van de kostenstijging dit jaar en in 2023. Het energie-intensief mkb ontvangt dan steun ter grootte van een te bepalen percentage van de stijging van de energieprijs (gas en elektra) vermenigvuldigd met hun energieverbruik tot een vast te stellen maximum per onderneming (subsidieplafond).

Waar zetten we op in om horecaondernemers te helpen de energiecrisis te overleven?

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers zoals veel mkb. Voor gas wordt het maximale tarief €1,45 per kuub tot een verbruik van 1200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot €0,40 per kWh tot een verbruik tot 2900kWh. Horecaondernemers die een kleinverbruikersaansluiting hebben, zijn hier mee geholpen. Op 4 oktober jl. heeft het kabinet aangekondigd dat er voor het energie-intensieve mkb een Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) gaat komen. Hoe deze er precies uit gaat zien, moet nader worden bekeken.

Lobby update

Scroll

KHN Specials

Wat goed dat je onze specials wilt bekijken! Klik op het magazine om deze te openen.
Volledig scherm