8

Visie KHN: zichtbaar, beleidsplan, visie, strategie KHN beter delen

7

Imago KHN: minder stoffig imago, focus op samenwerking, positieve boodschap

6

Politiek/lobby: netwerk van leden gebruiken, focus op paar speerpunten

5

Ondersteuning KHN bestuurders: leden inzetten op thema’s door middel van werkgroepen/projectgroepen

4

Bestuurdersplatform: overzichtelijke, prikkelende bestuurders site, model vergaderstukken, best practices beter delen

3

Ledencontact: intensiever, beter bereik, extra capaciteit

2

Verbinden: door inspiratietours, platform voor doelgroepen, live evenementen zoals bestuurdersdag/horecava/nieuwjaarsreceptie/gala

1

Communicatie: kort, bondig, visueel, positief, geen overload, overzichtelijke website, leden horen en zien

Deze 8 punten vormen de afdronk van de stamtafelsessies die bestuurders gehouden hebben tijdens de KHN Bestuurdersdag op 7 november 2022. KHN zet zich in om deze punten te realiseren, dan wel te verkennen wat er financieel mogelijk is.

8 verbeterpunten n.a.v. de KHN Bestuurdersdag

Verder stellen we graag onze nieuwe voorzitter en de ledenraadsleden aan je voor. Je kunt lezen over de nieuwe weg die we in zijn geslagen met focus op de verschillende doelgroepen binnen de horeca.

Veel leesplezier toegewenst!

KHN

Beste bestuurder,

Voor je ligt de nieuwe Bestuurdersspecial met tips en tools om jou te ondersteunen bij je werk als bestuurder. Zo kun jij je focussen op je belangrijkste taak als bestuurder: bijdragen aan een goed ondernemersklimaat in jouw gebied. Tijdens de Bestuurdersdag afgelopen november is er een brainstorm gehouden. Hierbij gaven aanwezige bestuurders aan wat er nodig is om goed te kunnen functioneren als bestuurder. Uit deze brainstorm zijn acht wensen en behoeftes naar voren gekomen die wij graag met jou delen. In de diverse artikelen lees je wat er beschikbaar is voor jou als bestuurder. Zo geven we je tips voor het organiseren van een goede vergadering en laten we zien welke trainingen je kunt volgen.


Scroll

Voorwoord en inhoud

Visie KHN: zichtbaar, beleidsplan, visie, strategie KHN beter delen

8

Imago KHN: minder stoffig imago, focus op samenwerking, positieve boodschap

7

Politiek/lobby: netwerk van leden gebruiken, focus op paar speerpunten

6

Ondersteuning KHN bestuurders: leden inzetten op thema’s door middel van werkgroepen/
projectgroepen, met begin en eind

5

Bestuurdersplatform: overzichtelijke, prikkelende bestuurders site, model vergaderstukken, best practices beter delen

4

Ledencontact: intensiever, beter bereik, extra capaciteit

3

Verbinden: door inspiratietours, platform voor doelgroepen, live evenementen zoals bestuurdersdag/horecava/
nieuwjaarsreceptie/gala

2

1

Communicatie: kort, bondig, visueel, positief, geen overload, overzichtelijke website, leden horen en zien

Deze 8 punten vormen de afdronk van de stamtafelsessies die bestuurders gehouden hebben tijdens de KHN Bestuurdersdag op 7 november 2022. KHN zet zich in om deze punten te realiseren, dan wel te verkennen wat er financieel mogelijk is.

8 verbeterpunten n.a.v. de KHN Bestuurdersdag

Beste bestuurder,

Voor je ligt de nieuwe Bestuurdersspecial met tips en tools om jou te ondersteunen bij je werk als bestuurder. Zo kun jij je focussen op je belangrijkste taak als bestuurder: bijdragen aan een goed ondernemersklimaat in jouw gebied. Tijdens de Bestuurdersdag afgelopen november is er een brainstorm gehouden. Hierbij gaven aanwezige bestuurders aan wat er nodig is om goed te kunnen functioneren als bestuurder. Uit deze brainstorm zijn acht wensen en behoeftes naar voren gekomen die wij graag met jou delen. In de diverse artikelen lees je wat er beschikbaar is voor jou als bestuurder. Zo geven we je tips voor het organiseren van een goede vergadering en laten we zien welke trainingen je kunt volgen.


Scroll

Voorwoord en inhoud

KHN Specials

Wat goed dat je onze specials wilt bekijken! Klik op het magazine om deze te openen.
Volledig scherm