Regio Amsterdam
Doelgroepspecialisatie G4
email: LR-G4@khn.nl

Nicolette Bosschieter


Regio Noord-Holland
Doelgroepspecialisatie Kustrecreatie
email: LR-kustrecreatie@khn.nl

Jasper Roord


Regio Zuid-Holland Zuid
Doelgroepspecialisatie Franchisenemers
email: LR-franchisenemers@khn.nl

Dennis Boom


Regio Noord-Holland
Doelgroepspecialisatie Zaalbedrijven/
evenementen/ banqueting
email: LR-zaalbedrijvenevenementen@khn.com

Rob Baltus


Regio Zuid-Holland Noord
Doelgroepspecialisatie Partycatering
email: LR-partycatering@khn.nl

Hans van der Linde


Regio Amsterdam
Clustervertegenvoordiger cluster C
email: LR-Vertegenwoordiger-clusterC@ers.nl

Rob Hemmes

C


Regio Limburg
Doelgroepspecialisatie Nightlife
email: LR-nightlife@khn.nl

Gijs Schapendonk


Regio Gelderland
Doelgroepspecialisatie Luxe bedrijven
email: LR-luxebedrijven@khn.nl

Sander Hendrix


Regio Brabant
Doelgroepspecialisatie Fast and casual
email: LR-fastcasual@khn.nl

Pim Bijleveld


Regio Utrecht
Doelgroepspecialisatie Toerisme en Vrije Tijd
email: LR-toerisme@khn.nl

Pike Uittenbogaard


Regio Limburg
Clustervertegenvoordiger cluster B
email: LR-Vertegenwoordiger-clusterB@vr.com

Guido Kreutzer

B


Regio Groningen
Doelgroepspecialisatie Cafés
email: LR-cafés@khn.nl

Siewert van der Zweep


Regio Friesland
Doelgroepspecialisatie Restaurants
email: LR-restaurants@khn.nl

Kor van der Meulen


Regio Overijssel
Voorzitter Ledenraad
email: LR-voorzitter@khn.nl

Geerlof Kanis


Regio Drenthe
Doelgroepspecialisatie Hotels
email: LR-hotels@khn.nl

Ton Duivenvoorden


Regio Drenthe
Clustervertegenvoordiger cluster A
email: LR-Vertegenwoordiger-clusterA@khn.nl

Ruud Lozeman

A

De Ledenraad heeft een toezichthoudende rol maar stelt ook het strategische beleid van de vereniging vast. De Ledenraad gaat dus over de grote lijnen die alle leden aangaan. Maar er is ook behoefte aan onderling overleg en afstemming over regionale zaken. Dit gebeurt in het regiovoorzittersoverleg.

De regio’s bepalen zelf hoe zij willen werven, maar in principe staat het lidmaatschap van de Ledenraad open voor ALLE leden, dus ook leden die nu niet in een afdelings- of regiobestuur zitten. 12 Ledenraadsleden vertegenwoordigen naast hun eigen regio’s een specifieke doelgroep. Zij zullen hun best doen om bijvoorbeeld via social media, polls enz. met de bedrijven uit hun doelgroep tot een informatie-uitwisseling te komen zodat naast de input die zij krijgen vanuit de regio, ook de belangen van deze bedrijven gehoord worden in de Ledenraad.


In de nieuwe Ledenraad worden 15 van de 16 leden door de regio’s benoemd. De regio’s zijn verdeeld in drie clusters. Cluster A (Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel), Cluster B (Utrecht, Limburg, Brabant en Gelderland) en Cluster C (Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Flevoland). De vier grootste afdelingen binnen KHN benoemen het 16e lid.

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging, en de vertegenwoordiger van alle leden van KHN. Dit houdt in dat dit orgaan een goede afspiegeling moet vormen van de diverse doelgroepen (horecabedrijfstypes) binnen de vereniging. In de Ledenraad werd al geruime tijd gesproken over de eigen rol binnen de vereniging. Een belangrijke vraag daarbij was: hoe kan de Ledenraad een sterkere verankering binnen de vereniging krijgen?

Scroll

Even voorstellen:
de nieuwe Ledenraad

De Ledenraad heeft een toezichthoudende rol maar stelt ook het strategische beleid van de vereniging vast. De Ledenraad gaat dus over de grote lijnen die alle leden aangaan. Maar er is ook behoefte aan onderling overleg en afstemming over regionale zaken. Dit gebeurt in het regiovoorzittersoverleg.


Regio Amsterdam
Doelgroepspecialisatie G4
email: LR-G4@khn.nl

Nicolette
Bosschieter


Regio Noord-Holland
Doelgroepspecialisatie Kustrecreatie
email: LR-kustrecreatie@khn.nl

Jasper Roord


Regio Zuid-Holland Zuid
Doelgroepspecialisatie Franchisenemers
email: LR-franchisenemers@khn.nl

Dennis Boom


Regio Noord-Holland
Doelgroepspecialisatie Zaalbedrijven/
evenementen/ banqueting
email: LR-zaalbedrijvenevenementen@khn.com

Rob Baltus


Regio Zuid-Holland Noord
Doelgroepspecialisatie Partycatering
email: LR-partycatering@khn.nl

Hans van
der Linde


Regio Amsterdam
Clustervertegenvoordiger cluster C
email: LR-Vertegenwoordiger-clusterC@ers.nl

Rob Hemmes


Regio Limburg
Doelgroepspecialisatie Nightlife
email: LR-nightlife@khn.nl

Gijs Schapendonk


Regio Gelderland
Doelgroepspecialisatie Luxe bedrijven
email: LR-luxebedrijven@khn.nl

Sander Hendrix


Regio Brabant
Doelgroepspecialisatie Fast and casual
email: LR-fastcasual@khn.nl

Pim Bijleveld


Regio Utrecht
Doelgroepspecialisatie Toerisme en Vrije Tijd
email: LR-toerisme@khn.nl

Pike Uittenbogaard


Regio Limburg
Clustervertegenvoordiger cluster B
email: LR-Vertegenwoordiger-clusterB@vr.com

Guido Kreutzer


Regio Groningen
Doelgroepspecialisatie Cafés
email: LR-cafés@khn.nl

Siewert van der Zweep


Regio Friesland
Doelgroepspecialisatie Restaurants
email: LR-restaurants@khn.nl

Kor van der Meulen


Regio Overijssel
Voorzitter Ledenraad
email: LR-voorzitter@khn.nl

Geerlof Kanis


Regio Drenthe
Doelgroepspecialisatie Hotels
email: LR-hotels@khn.nl

Ton Duivenvoorden


Regio Drenthe
Clustervertegenvoordiger cluster A
email: LR-Vertegenwoordiger-clusterA@khn.nl

Ruud Lozeman

C

B

A

De vier grootste afdelingen binnen KHN benoemen het 16e lid. De regio’s bepalen zelf hoe zij willen werven, maar in principe staat het lidmaatschap van de Ledenraad open voor ALLE leden, dus ook leden die nu niet in een afdelings- of regiobestuur zitten. 12 Ledenraadsleden vertegenwoordigen naast hun eigen regio’s ook een specifieke doelgroep. Zij zullen hun best doen om bijvoorbeeld via social media, polls enz. met de bedrijven uit hun doelgroep tot een informatie-uitwisseling te komen zodat ook de belangen van deze bedrijven gehoord worden in de Ledenraad. Door middel van een regiovoorzittersoverleg stemmen zij zaken met elkaar af.


In de nieuwe Ledenraad worden 15 van de 16 leden door de regio’s benoemd. De regio’s zijn verdeeld in drie clusters. Cluster A (Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel), Cluster B (Utrecht, Limburg, Brabant en Gelderland) en Cluster C (Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Flevoland). De vier grootste afdelingen binnen KHN benoemen het 16e lid.

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging, en de vertegenwoordiger van alle leden van KHN. Dit houdt in dat dit orgaan ook een goede afspiegeling moet vormen van de diverse doelgroepen binnen de vereniging. In de Ledenraad werd al geruime tijd gesproken over de eigen rol binnen de vereniging. Een belangrijke vraag daarbij was: hoe kan de Ledenraad een sterkere verankering binnen de vereniging krijgen?


Scroll

Even voorstellen:
de nieuwe Ledenraad

KHN Specials

Wat goed dat je onze specials wilt bekijken! Klik op het magazine om deze te openen.
Volledig scherm