“Blurring is onderdeel geworden van het coalitieakkoord en van de afspraken om alle opdrachten voor preventie en leefstijl uit te voeren. Het toestaan van mengformules wijst erop dat het drinken van alcohol normaal en breed geaccepteerd is in deze samenleving. Ik ben het met u eens dat we geregeld de gevolgen en de risico’s van alcoholgebruik onderschatten. Daarom zal ik vooral kijken – dat is ook de afspraak – hoe we de invoering van mengformules gepaard laten gaan met het zo veel mogelijk voorkomen van uitwassen, zodat het niet leidt tot meer alcoholschade. […] Dat zal misschien ook iets vragen van de specificering van hoe we deze uitwerking voor ons zien. Het is natuurlijk een initiatief vanuit de Kamer. Daar zal ik graag vanuit het kabinet de suggesties en de mogelijkheden voor aanwijzen.”

De VVD (Kamerlid Aartsen) is in de lead om het initiatiefvoorstel door de Kamer te loodsen. De verwachting is dat hij dit op korte termijn zal doen. Het volgende debat over Preventieakkoord staat in december op de planning.

De VVD heeft in 2020 een initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat blurring met alcohol een stuk makkelijker moet maken. Ook staat in het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV dat blurring wordt toegestaan: “We staan mengformules toe door het reguleren van ‘blurring’ in winkelgebieden op een verantwoorde manier, waarbij we streng toezien op alcoholmisbruik.” Hierdoor is het onderwerp nu ook onderdeel van het kabinetsbeleid. Tijdens een debat met de Tweede Kamer afgelopen voorjaar heeft staatssecretaris Van Ooijen (ChristenUnie) laten weten de afspraak uit het coalitieakkoord om blurring toe te staan uit te gaan voeren.

KHN Bestuurdersacademie

Heb jij je al aangemeld voor een van de trainingen voor KHN-bestuurders? Vergroot jouw effectiviteit en kwaliteit als bestuurder en meld je aan voor de speciale trainingen van de KHN Bestuurdersacademie.

Er is dus ruimte om lokaal met je KHN-afdeling te kijken hoe je hiermee om wilt gaan. De beste aanpak verschilt per gemeente. Het kan zijn dat de horeca in jouw gemeente een voorstander van blurring is. Bijvoorbeeld omdat dat ook voor hen meer kansen biedt en het de aantrekkelijkheid van het gebied kan vergroten. Maar het is ook goed mogelijk dat blurring volgens jouw gemeente niet wenselijk is. Hoe ga je hier mee om?

 • Schakel de hulp van je KHN-regiomanager in. Samen sta je sterk.
 • Ga het gesprek aan met je KHN-afdeling, waar zien zij kansen of bedreigingen?
 • De discussie over blurring voer je bij voorkeur als de beleidskaders over blurring nog gemaakt moeten worden, maar ook als bestemmingsplannen wijzigen. Als het onderwerp speelt, bespreek het dan ook in de reguliere overleggen. 
 • Blurring is nog steeds verboden. Dus als horecaondernemers in jouw gebied last hebben van blurring, kun je aandringen bij de gemeente om ze (beter) te laten handhaven.
 • VNG is (formeel) voorstander van blurring (al is hun positie de laatste jaren wat meer verschoven, zeker wat betreft grote steden). Maar niet elke gemeente staat daarachter. Probeer in kaart te krijgen wat de positie van het college B&W en de gemeenteraad is.
 • Maak ook gebruik van lokale maatschappelijke organisaties die medestander zijn. Is er bijvoorbeeld een lokaal preventieakkoord waar blurring haaks op staat? Let wel op de balans, want tegenstanders van blurring zijn ook vaak tegen alcohol.
 • Het wetsvoorstel moet duidelijk maken hoeveel ruimte gemeenten krijgen voor eigen beleid. Vervolgens is het tijd voor een lokale lobby over de randvoorwaarden die voor de leden acceptabel en voordelig zijn.

Wil je helemaal in de ontwikkelingen van blurring duiken en met name de bezwaren vanuit gezondheidsoverwegingen weten? Neem dan eens een kijkje op de website van STAP.nl.

Wat kun jij als bestuurder lokaal doen?

We zijn in principe geen voorstander van blurring met alcohol. Alcohol is een speciaal product dat op professionele wijze moet worden verkocht. Het is niet voor niets dat er hierover in de Alcoholwet specifieke regels zijn opgenomen.  Het tegenhouden van blurring, zoals in vorige kabinetsperiode, is niet realistisch nu er een politieke meerderheid is om blurring met alcohol toch toe te staan. We vinden een aantal punten belangrijk om te benadrukken in onze lobby richting de politiek:

 • We zetten in op het zoveel mogelijk beperken van de schade en op de mogelijkheden om retail voor horeca te vergroten.
 • Voor alle partijen moeten dezelfde regels gelden. Als andere aanbieders alcohol willen schenken, dan moeten ze aan dezelfde voorwaarden voldoen als de horeca en slijters. Bijvoorbeeld als het gaat om inrichtings- en opleidingseisen, maar ook vergunningsvoorwaarden van gemeenten.
 • Er moet in gemeenten extra worden ingezet op de handhaving van alcoholverstrekking in het algemeen. Je kunt niet zomaar meer verkooppunten van alcohol toevoegen zonder goede handhaving op de verantwoorde verstrekking daarvan. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de handhaving op het verbod op wederverstrekking.

De laatste versie van het wetsvoorstel omarmt de meeste van deze punten en geeft gemeenten ruimte voor het uitwerken van een ‘blurringvergunning’. Het is nu afwachten op het vervolg wetstraject. Andere partijen kunnen natuurlijk nog proberen te schaven aan het voorstel door amendementen of moties in te brengen.

Standpunt KHN

Het combineren van de verkoop en consumptie van alcohol en detailhandel in één ruimte mag niet. De Alcoholwet verbiedt dat in horecagelegenheden waar op basis van een alcoholwetvergunning alcohol wordt geschonken, ook detailhandel plaatsvindt. Omgekeerd is het verboden om in een winkel alcohol te schenken of te verkopen (uiteraard met een uitzondering voor supermarkten en slijters). Daar gaat naar verwachting in de toekomst verandering in komen. We vertellen je wat deze veranderingen inhouden én wat jij als bestuurder in jouw gemeente kunt doen tegen blurring met alcohol.

Wat gaat er veranderen?

Wat kun je als bestuurder doen in de lobby tegen blurring?

Wat is blurring ook alweer?

Blurring is het combineren van verschillende bedrijfsmodellen, zoals horeca, detailhandel, cultuur of dienstverlening, in één bedrijf. Denk hierbij aan een restaurant dat zijn eigen olijfolie verkoopt, of een kapsalon waar je een glas wijn kunt bestellen.

alles wat je moet weten over blurring

Scroll naar beneden

“Blurring is onderdeel geworden van het coalitieakkoord en van de afspraken om alle opdrachten voor preventie en leefstijl uit te voeren. Het toestaan van mengformules wijst erop dat het drinken van alcohol normaal en breed geaccepteerd is in deze samenleving. Ik ben het met u eens dat we geregeld de gevolgen en de risico’s van alcoholgebruik onderschatten. Daarom zal ik vooral kijken – dat is ook de afspraak – hoe we de invoering van mengformules gepaard laten gaan met het zo veel mogelijk voorkomen van uitwassen, zodat het niet leidt tot meer alcoholschade. […] Dat zal misschien ook iets vragen van de specificering van hoe we deze uitwerking voor ons zien. Het is natuurlijk een initiatief vanuit de Kamer. Daar zal ik graag vanuit het kabinet de suggesties en de mogelijkheden voor aanwijzen.”

De VVD (Kamerlid Aartsen) is in de lead om het initiatiefvoorstel door de Kamer te loodsen. De verwachting is dat hij dit op korte termijn zal doen. Het volgende debat over Preventieakkoord staat in december op de planning.

Er is dus ruimte om lokaal met je KHN-afdeling te kijken hoe je hiermee om wilt gaan. De beste aanpak verschilt per gemeente. Het kan zijn dat de horeca in jouw gemeente een voorstander van blurring is. Bijvoorbeeld omdat dat ook voor hen meer kansen biedt en het de aantrekkelijkheid van het gebied kan vergroten. Maar het is ook goed mogelijk dat blurring volgens jouw gemeente niet wenselijk is. Hoe ga je hier mee om?

 • Schakel de hulp van je KHN-regiomanager in. Samen sta je sterk.
 • Ga het gesprek aan met je KHN-afdeling, waar zien zij kansen of bedreigingen?
 • De discussie over blurring voer je bij voorkeur als de beleidskaders over blurring nog gemaakt moeten worden, maar ook als bestemmingsplannen wijzigen. Als het onderwerp speelt, bespreek het dan ook in de reguliere overleggen. 
 • Blurring is nog steeds verboden. Dus als horecaondernemers in jouw gebied last hebben van blurring, kun je aandringen bij de gemeente om ze (beter) te laten handhaven.
 • VNG is (formeel) voorstander van blurring (al is hun positie de laatste jaren wat meer verschoven, zeker wat betreft grote steden). Maar niet elke gemeente staat daarachter. Probeer in kaart te krijgen wat de positie van het college B&W en de gemeenteraad is.
 • Maak ook gebruik van lokale maatschappelijke organisaties die medestander zijn. Is er bijvoorbeeld een lokaal preventieakkoord waar blurring haaks op staat? Let wel op de balans, want tegenstanders van blurring zijn ook vaak tegen alcohol.
 • Het wetsvoorstel moet duidelijk maken hoeveel ruimte gemeenten krijgen voor eigen beleid. Vervolgens is het tijd voor een lokale lobby over de randvoorwaarden die voor de leden acceptabel en voordelig zijn.

Wil je helemaal in de ontwikkelingen van blurring duiken en met name de bezwaren vanuit gezondheidsoverwegingen weten? Neem dan eens een kijkje op de website van STAP.nl.

Wat kun jij als bestuurder lokaal doen?

Standpunt KHN

Wat kun je als bestuurder doen in de lobby tegen blurring?

We zijn in principe geen voorstander van blurring met alcohol. Alcohol is een speciaal product dat op professionele wijze moet worden verkocht. Het is niet voor niets dat er hierover in de Alcoholwet specifieke regels zijn opgenomen.  Het tegenhouden van blurring, zoals in vorige kabinetsperiode, is niet realistisch nu er een politieke meerderheid is om blurring met alcohol toch toe te staan. We vinden een aantal punten belangrijk om te benadrukken in onze lobby richting de politiek:

 • We zetten in op het zoveel mogelijk beperken van de schade en op de mogelijkheden om retail voor horeca te vergroten.
 • Voor alle partijen moeten dezelfde regels gelden. Als andere aanbieders alcohol willen schenken, dan moeten ze aan dezelfde voorwaarden voldoen als de horeca en slijters. Bijvoorbeeld als het gaat om inrichtings- en opleidingseisen, maar ook vergunningsvoorwaarden van gemeenten.
 • Er moet in gemeenten extra worden ingezet op de handhaving van alcoholverstrekking in het algemeen. Je kunt niet zomaar meer verkooppunten van alcohol toevoegen zonder goede handhaving op de verantwoorde verstrekking daarvan. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de handhaving op het verbod op wederverstrekking.

De laatste versie van het wetsvoorstel omarmt de meeste van deze punten en geeft gemeenten ruimte voor het uitwerken van een ‘blurringvergunning’. Het is nu afwachten op het vervolg wetstraject. Andere partijen kunnen natuurlijk nog proberen te schaven aan het voorstel door amendementen of moties in te brengen.

Wat gaat er veranderen?

De VVD heeft in 2020 een initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat blurring met alcohol een stuk makkelijker moet maken. Ook staat in het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV dat blurring wordt toegestaan: “We staan mengformules toe door het reguleren van ‘blurring’ in winkelgebieden op een verantwoorde manier, waarbij we streng toezien op alcoholmisbruik.” Hierdoor is het onderwerp nu ook onderdeel van het kabinetsbeleid. Tijdens een debat met de Tweede Kamer afgelopen voorjaar heeft staatssecretaris Van Ooijen (ChristenUnie) laten weten de afspraak uit het coalitieakkoord om blurring toe te staan uit te voeren.

Het combineren van de verkoop en consumptie van alcohol en detailhandel in één ruimte mag niet. De Alcoholwet verbiedt dat in horecagelegenheden waar op basis van een alcoholwetvergunning alcohol wordt geschonken, ook detailhandel plaatsvindt. Omgekeerd is het verboden om in een winkel alcohol te schenken of te verkopen (uiteraard met een uitzondering voor supermarkten en slijters). Daar gaat naar verwachting in de toekomst verandering in komen. We vertellen je wat deze veranderingen inhouden én wat jij als bestuurder in jouw gemeente kunt doen tegen blurring met alcohol.

Wat is blurring ook alweer?

Blurring is het combineren van verschillende bedrijfsmodellen, zoals horeca, detailhandel, cultuur of dienstverlening, in één bedrijf. Denk hierbij aan een restaurant dat zijn eigen olijfolie verkoopt, of een kapsalon waar je een glas wijn kunt bestellen.

alles wat je moet weten over blurring

Scroll naar beneden

Lees het bij Misset Horeca! 
Altijd op de hoogte 
van het laatste nieuws 
en de leukste trends. 

KHN Specials

Wat goed dat je onze specials wilt bekijken! Klik op het magazine om deze te openen.
Volledig scherm