Bovenstaande thema’s vormen de rode draad in brieven die KHN-regio’s versturen aan programmacommissies van politieke partijen. Zo vragen we aandacht voor deze speerpunten en geven we suggesties mee voor de provinciale verkiezingsprogramma’s. Hieronder kun je twee van deze brieven downloaden om als voorbeeld te gebruiken:

KHN Noord-Holland
KHN Utrecht


Bekijk ook de toolkit lokale lobby op de bestuurderspagina. Hier staan modelbrieven om aan politieke partijen te sturen en tools die je kan gebruiken bij politieke bijeenkomsten.

Vraag aandacht voor onze speerpunten

Op 15 maart 2023 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Een belangrijk moment voor politici, burgers én ondernemers. Veel thema’s die aan bod komen in de ene provincie zijn, met een regionale vertaling, ook van belang in de andere. Daarom is het belangrijk dat de stem van de horeca goed wordt gehoord door de (regionale) politieke partijen. Als bestuurder kun jij hier een belangrijke rol in spelen.

Bekijk hier onze inzet bij de Provinciale Statenverkiezingen 2023

 • Leid als provincie de toeristische infrastructuur in goede banen voor bewoners en bezoekers en ontwikkel duurzame mobiliteitsoplossingen.
 • Zorg voor optimale bereikbaarheid van de provincie die in alle vormen genoeg capaciteit heeft om alle reisbewegingen te faciliteren.

Leegstand en bruisende centra

 • Voer koopstroom-onderzoeken uit als basis voor (her)ontwikkelprojecten van winkelgebieden en dorpskernen en financier goede initiatieven vanuit het bedrijfsleven.
 • Betrek het bedrijfsleven en (horeca)ondernemers bij de uitvoering van dergelijke projecten op regionaal en lokaal niveau. Draagvlak is essentieel voor succes.
 • Stimuleer en faciliteer de ontwikkeling van een integrale duurzaamheidsvisie voor de horeca. Help ondernemers de omslag maken naar een duurzame bedrijfsvoering op een betaalbare, uitvoerbare en haalbare manier.
 • Maak subsidies en projectfinanciering voor samenwerkingsverbanden tussen sectoren toegankelijker en deel als partners indien mogelijk risico’s, kosten en tijd bij de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen.

Duurzame ontwikkeling

Arbeidsmarkt

 • Stimuleer én financier onderwijs- en arbeidsmarktprojecten waarbij onderwijsinstellingen en (horeca)ondernemers samenwerken om meer jongeren te enthousiasmeren voor werken in de gastvrijheidssector.
 • Ondersteun innovatieprojecten in de gastvrijheidssector voor een efficiënter arbeidsproces, zoals op het gebied van digitalisering of technologie.

Mobiliteit

Toerisme

 • Ondersteun de duurzame ontwikkeling van de toeristische sector en onderschrijf het belang van deze sector voor de provinciale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.
 • Stimuleer de regionale samenwerking voor een provinciale toerismevisie (het aantrekken van bezoekers, de spreiding over gebied en tijd en balans) en ondersteun deze visie met een toereikend budget voor projecten.
 • Kom met een brede ontwikkelingsagenda waarin de verbinding wordt gelegd met andere beleidsterreinen, zoals arbeidsmarkt, onderwijs, openbare ruimte en natuur en denk mee met ondernemers.

Jouw rol als bestuurder bij de Provinciale Statenverkiezingen

Scroll naar beneden

Bekijk hier onze inzet bij de Provinciale Statenverkiezingen 2023

Bovenstaande thema’s vormen de rode draad in brieven die KHN-regio’s versturen aan programmacommissies van politieke partijen. Zo vragen we aandacht voor deze speerpunten en geven we suggesties mee voor de provinciale verkiezingsprogramma’s. Hieronder kun je twee van deze brieven downloaden om als voorbeeld te gebruiken:

KHN Noord-Holland
KHN Utrecht


Bekijk ook de toolkit lokale lobby op de bestuurderspagina. Hier staan modelbrieven om aan politieke partijen te sturen en tools die je kan gebruiken bij politieke bijeenkomsten.

Vraag aandacht voor onze speerpunten

 • Voer koopstroom-onderzoeken uit als basis voor (her)ontwikkelprojecten van winkelgebieden en dorpskernen en financier goede initiatieven vanuit het bedrijfsleven.
 • Betrek het bedrijfsleven en (horeca)ondernemers bij de uitvoering van dergelijke projecten op regionaal en lokaal niveau. Draagvlak is essentieel voor succes.

Leegstand en bruisende centra

Duurzame ontwikkeling

 • Stimuleer én financier onderwijs- en arbeidsmarktprojecten waarbij onderwijsinstellingen en (horeca)ondernemers samenwerken om meer jongeren te enthousiasmeren voor werken in de gastvrijheidssector.
 • Ondersteun innovatieprojecten in de gastvrijheidssector voor een efficiënter arbeidsproces, zoals op het gebied van digitalisering of technologie.
 • Stimuleer en faciliteer de ontwikkeling van een integrale duurzaamheidsvisie voor de horeca. Help ondernemers de omslag maken naar een duurzame bedrijfsvoering op een betaalbare, uitvoerbare en haalbare manier.
 • Maak subsidies en projectfinanciering voor samenwerkingsverbanden tussen sectoren toegankelijker en deel als partners indien mogelijk risico’s, kosten en tijd bij de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen.

Arbeidsmarkt

 • Leid als provincie de toeristische infrastructuur in goede banen voor bewoners en bezoekers en ontwikkel duurzame mobiliteitsoplossingen.
 • Zorg voor optimale bereikbaarheid van de provincie die in alle vormen genoeg capaciteit heeft om alle reisbewegingen te faciliteren.

Mobiliteit

 • Ondersteun de duurzame ontwikkeling van de toeristische sector en onderschrijf het belang van deze sector voor de provinciale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid.
 • Stimuleer de regionale samenwerking voor een provinciale toerismevisie (het aantrekken van bezoekers, de spreiding over gebied en tijd en balans) en ondersteun deze visie met een toereikend budget voor projecten.
 • Kom met een brede ontwikkelingsagenda waarin de verbinding wordt gelegd met andere beleidsterreinen, zoals arbeidsmarkt, onderwijs, openbare ruimte en natuur en denk mee met ondernemers.

Op 15 maart 2023 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Een belangrijk moment voor politici, burgers én ondernemers. Veel thema’s die aan bod komen in de ene provincie zijn, met een regionale vertaling, ook van belang in de andere. Daarom is het belangrijk dat de stem van de horeca goed wordt gehoord door de (regionale) politieke partijen. Als bestuurder kun jij hier een belangrijke rol in spelen.

Toerisme

Jouw rol als bestuurder bij de Provinciale Statenverkiezingen

Scroll naar beneden

KHN Specials

Wat goed dat je onze specials wilt bekijken! Klik op het magazine om deze te openen.
Volledig scherm