Het kan voorkomen dat jij of een groep ondernemers de landelijke aanpak graag anders zien. Zeker als het belang heel groot is. Het is dan goed om dit aan te geven bij je regiomanager, het lokale afdelingsbestuur, of bij de regio of Ledenraadsleden. Zij kunnen uitleggen waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Soms is dat vanwege bepaalde regelgeving waardoor lobby geen zin heeft, soms zijn dat diplomatieke keuzes. Bijvoorbeeld in een situatie waarin het een niet haalbaar is, maar er wel ingezet kan worden op een punt dat wel haalbaar is.

We communiceren regelmatig richting de rest van de vereniging over de keuzes die we maken. Dat gebeurt via mail, of via de Weekupdate, de digitale nieuwsbrief van KHN die wekelijks verstuurd wordt. Soms is het niet mogelijk om over het proces te communiceren. Dat heeft dan diplomatieke redenen, of het heeft te maken met een bepaalde tactiek die we gebruiken. Op die momenten vragen we om jouw vertrouwen in de vereniging. Want je kunt ervan uitgaan dat wij het beste met jou als lid voorhebben en opkomen voor jouw belangen. Zowel lokaal/regionaal, maar ook landelijk en op Europees niveau.

Wat als je het niet eens bent de aanpak?

Het Landelijk Bestuur zorgt ervoor dat de Ledenraadsbesluiten worden uitgevoerd en geeft onder andere richting aan landelijke lobbyactiviteiten. Dit doen zij mede op basis van de signalen die ze uit de Ledenraad en de rest van de vereniging krijgen. Ook laat het bestuur zich adviseren door de professionals uit het bedrijf KHN.

Landelijk Bestuur

De Ledenraad bestaat uit 16 ledenraadsleden, een afvaardiging van de hoofdbedrijfstypen en regio’s. Wil je iets inbrengen in de Ledenraad, dan kan dat via het Ledenraadslid dat jouw bedrijfstype daar vertegenwoordigt of uit jouw regio komt. Let wel: In de Ledenraad worden alleen zaken besproken die betrekking hebben op een grotere groep leden (bijv. een bedrijfstype), of op de gehele vereniging. Signalen die uitsluitend betrekking hebben op jouw eigen bedrijf, kun je doorgeven via je regiomanager. De Ledenraad is het orgaan dat in gesprek gaat met het Landelijk Bestuur over alles wat de vereniging betreft. Denk hierbij aan belangenbehartiging en lobby, de aansturing van de vereniging, of belangrijke strategische keuzes.

Ledenraad

Onze vereniging is onderverdeeld in 16 regio’s. De regiobesturen bestaan uit afgevaardigden van de afdelingsbesturen. Zij bespreken in hun overleg of de signalen ook regio breed gedragen worden. Is dit het geval, dan kan het nodig zijn om een provinciale of landelijke lobby te voeren om het probleem aan te pakken. Komen signalen uit slechts één afdeling, dan kijken het lokale afdelingsbestuur en de regiomanager naar een lokale aanpak, al dan niet in samenwerking met de gemeente.

KHN regio’s

Als je als ondernemer vragen hebt of zaken wilt aankaarten (zowel over lokale als landelijke problematiek), dan neem je contact op met jouw regiomanager. Dat kan via de telefoon, mail, whatsapp, of door een afspraak te maken. De regiomanager brengt jouw inbreng over aan het lokale KHN-bestuur en indien nodig aan het bedrijf KHN. Vaak is het ook mogelijk om contact op te nemen met de lokale KHN-bestuurders. Ook bij hen kun je signalen kwijt.

Het lokale afdelingsbestuur geeft de signalen door aan het regiobestuur van KHN en aan de regiomanager. Als er geen actieve regio is, dan kan de afdeling de signalen ook doorgeven aan het regionale ledenraadslid.

Signalen doorgeven

Als lid van KHN, val jij lokaal onder de KHN-afdeling van jouw gemeente. Deze afdeling heeft een lokaal bestuur, dat normaal gesproken bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en gewone bestuursleden. Dit bestuur wordt ondersteund door een regiomanager vanuit het bedrijf KHN, die ook jouw regiomanager is.

Lid van een lokale KHN afdeling

Als lid van KHN kun je invloed uitoefenen op de besluiten die de vereniging neemt. Hoe gaat dit in zijn werk en bij wie trek ik aan de bel? We leggen het uit.

Jij bent een van de ruim 18.000 leden die zijn aangesloten bij Koninklijke Horeca Nederland. Als gewoon lid of bestuurslid van een KHN-afdeling (230 afdelingen in totaal), kun je invloed uitoefenen op de koers die we samen varen. Als vereniging kennen we namelijk een democratische structuur. Maar hoe werkt dit nou precies?

De lijnen van communicatie binnen KHN

Hier kun je binnen onze vereniging terecht met jouw vraag of signaal 

Scroll

Verenigingscommunicatie

Het kan voorkomen dat jij of een groep ondernemers de landelijke aanpak graag anders zien. Zeker als het belang heel groot is. Het is dan goed om dit aan te geven bij je regiomanager, het lokale afdelingsbestuur, of bij de regio of Ledenraadsleden. Zij kunnen uitleggen waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Soms is dat vanwege bepaalde regelgeving waardoor lobby geen zin heeft, soms zijn dat diplomatieke keuzes. Bijvoorbeeld in een situatie waarin het een niet haalbaar is, maar er wel ingezet kan worden op een punt dat wel haalbaar is.

We communiceren regelmatig richting de rest van de vereniging over de keuzes die we maken. Dat gebeurt via mail, of via de Weekupdate, de digitale nieuwsbrief van KHN die wekelijks verstuurd wordt. Soms is het niet mogelijk om over het proces te communiceren. Dat heeft dan diplomatieke redenen, of het heeft te maken met een bepaalde tactiek die we gebruiken. Op die momenten vragen we om jouw vertrouwen in de vereniging. Want je kunt ervan uitgaan dat wij het beste met jou als lid voorhebben en opkomen voor jouw belangen. Zowel lokaal/regionaal, maar ook landelijk en op Europees niveau.

Wat als je het niet eens bent de aanpak?

Het Landelijk Bestuur zorgt ervoor dat de Ledenraadsbesluiten worden uitgevoerd en geeft onder andere richting aan landelijke lobbyactiviteiten. Dit doen zij mede op basis van de signalen die ze uit de Ledenraad en de rest van de vereniging krijgen. Ook laat het bestuur zich adviseren door de professionals uit het bedrijf KHN.

Landelijk Bestuur

De Ledenraad bestaat uit 16 ledenraadsleden, een afvaardiging van de hoofdbedrijfstypen en regio’s. Wil je iets inbrengen in de Ledenraad, dan kan dat via het Ledenraadslid dat jouw bedrijfstype daar vertegenwoordigt of uit jouw regio komt. Let wel: In de Ledenraad worden alleen zaken besproken die betrekking hebben op een grotere groep leden (bijv. een bedrijfstype), of op de gehele vereniging. Signalen die uitsluitend betrekking hebben op jouw eigen bedrijf, kun je doorgeven via je regiomanager. De Ledenraad is het orgaan dat in gesprek gaat met het Landelijk Bestuur over alles wat de vereniging betreft. Denk hierbij aan belangenbehartiging en lobby, de aansturing van de vereniging, of belangrijke strategische keuzes.

Ledenraad

Onze vereniging is onderverdeeld in 16 regio’s. De regiobesturen bestaan uit afgevaardigden van de afdelingsbesturen. Zij bespreken in hun overleg of de signalen ook regio breed gedragen worden. Is dit het geval, dan kan het nodig zijn om een provinciale of landelijke lobby te voeren om het probleem aan te pakken. Komen signalen uit slechts één afdeling, dan kijken het lokale afdelingsbestuur en de regiomanager naar een lokale aanpak, al dan niet in samenwerking met de gemeente.

KHN regio’s

Als je als ondernemer vragen hebt of zaken wilt aankaarten (zowel over lokale als landelijke problematiek), dan neem je contact op met jouw regiomanager. Dat kan via de telefoon, mail, whatsapp, of door een afspraak te maken. De regiomanager brengt jouw inbreng over aan het lokale KHN-bestuur en indien nodig aan het bedrijf KHN. Vaak is het ook mogelijk om contact op te nemen met de lokale KHN-bestuurders. Ook bij hen kun je signalen kwijt.

Het lokale afdelingsbestuur geeft de signalen door aan het regiobestuur van KHN en aan de regiomanager. Als er geen actieve regio is, dan kan de afdeling de signalen ook doorgeven aan het regionale ledenraadslid.

Signalen doorgeven

Als lid van KHN, val jij lokaal onder de KHN-afdeling van jouw gemeente. Deze afdeling heeft een lokaal bestuur, dat normaal gesproken bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en gewone bestuursleden. Dit bestuur wordt ondersteund door een regiomanager vanuit het bedrijf KHN, die ook jouw regiomanager is.

Lid van een lokale KHN afdeling

Als lid van KHN kun je invloed uitoefenen op de besluiten die de vereniging neemt. Hoe gaat dit in zijn werk en bij wie trek ik aan de bel? We leggen het uit.

Jij bent een van de ruim 18.000 leden die zijn aangesloten bij Koninklijke Horeca Nederland. Als gewoon lid of bestuurslid van een KHN-afdeling (230 afdelingen in totaal), kun je invloed uitoefenen op de koers die we samen varen. Als vereniging kennen we namelijk een democratische structuur. Maar hoe werkt dit nou precies?


De lijnen van communicatie binnen KHN

Hier kun je binnen onze vereniging terecht met 
jouw vraag of signaal 

Scroll

Verenigings-communicatie

KHN Specials

Wat goed dat je onze specials wilt bekijken! Klik op het magazine om deze te openen.
Volledig scherm