•   Bestuurderstrainingen (KHN Bestuurdersacademie)
 •   Lijnen van communicatie binnen onze vereniging: waar kan jij als bestuurder terecht?
 •   Doelgroepen binnen KHN

Hoe nu verder?
We beginnen met het onder de aandacht brengen van een aantal zaken waar jullie behoefte aan hebben:

Daarnaast gaan we samen met het bedrijf aan de slag om jullie ideeën te bundelen en waar mogelijk uit te voeren. Hiervan houden wij jullie op de hoogte. We gaan uiteraard ons best doen om zo kort en krachtig mogelijk te communiceren.

Hier kun je alle resultaten van de stamtafelsessies nog eens rustig doorlezen

We hebben de laatste jaren als geen ander ervaren hoe de wereld in sneltreinvaart kan veranderen. Dat roept vragen op: Hoe zorgen we dat we een wendbare vereniging zijn, die snel kan inspelen op ontwikkelingen en behoeften? En hoe kun jij als bestuurder daaraan bijdragen? Wat heb je nodig? Hoe zie jij de vereniging van de toekomst? Welke verenigingsstructuur hoort daarbij?

De Slimme Vereniging

Wat vonden jullie?
De sleutelwoorden:

 • Digitaliseren, bottom up en doelgroepen
 • Het gebeurt lokaal, luister naar de achterban
 • Betrek leden projectmatig, om zo betrokkenheid te vergroten
 • Deel best practices
 • Werk met een overzichtelijke app per sector of doelgroep.
 • Meer bestuurlijke vrijheid, kijk naar andere vormen, minder bureaucratie.
 • Focus op de issues die ertoe doen.
 • Hoe nu verder?
 • We beginnen met het onder de aandacht brengen van een aantal zaken waar jullie behoefte aan hebben:
 • Bestuurderstrainingen (KHN Bestuurdersacademie)
 • Lijnen van communicatie binnen onze vereniging: waar kan jij als bestuurder terecht?
 • Doelgroepen binnen KHN
 • Eenvoudige, snelle communicatie is cruciaal om zichtbaar te kunnen zijn
 • Lokale samenwerking is het sleutelwoord, waarbij juridische ondersteuning waardevol is
 • Deel successen, zo kun je leren van collega-bestuurders
 • Zorg vooral dat informatie makkelijk vindbaar is en hapklaar wordt aangeleverd
 • Bestuurderscursussen zijn belangrijk
 • We moeten af van het stoffige imago
 • Meer aandacht voor verschillende doelgroepen en dit ook uitdragen met een goede afspiegeling binnen het bestuur

Wat vonden jullie?

Iedere bestuurder is ambassadeur van KHN en van het vak. Jullie spraken over wat ervoor nodig is om je ambassadeur te voelen. Wat heb je nodig in die rol en wat werkt er goed? Wat zijn jouw tips voor collega-bestuurders? Wat kun je als bestuurder doen om de leden te betrekken? Hoe kun je er zijn voor de leden?

Jouw ambassadeursrol
 • Korter, duidelijker, visueler en gesegmenteerd communiceren
 • Verbinden, zowel offline als online
 • Korte en prikkelende communicatie via een landelijke app
 • Overzichtelijk bestuurdersplatform
 • Een dropbox voor signalen en voorbeelden
 • Vrijere lijnen van communicatie
 • Lokaal in het voetlicht

Wat vonden jullie?
De boodschap was helder:


Vragen die aan tafel de revue passeerden: Hoe communiceer je als bestuurder met de andere lagen binnen de vereniging? Hoe bereik je de leden? Hoe deel je verenigingsbesluiten met je leden? Hoe haal je het net op bij je achterban? Hoe oefen je invloed uit binnen de vereniging?
Communicatie binnen de vereniging

Resultaten

Werkwijze
Verspreid over 21 ronde tafels is er in verschillende samenstellingen gebrainstormd over de thema’s, met telkens een andere gespreksleider. De antwoorden werden opgeschreven op tafelkleden en zo borduurde elke nieuwe groep aan een tafel voort op wat de vorige had opgeschreven. Na ronde drie werden de resultaten samengevat in één concrete actie en gepresenteerd. Alle resultaten zijn vervolgens door de gespreksleiders teruggekoppeld aan Erik Peekel.

Erik Peekel: “Het viel mij op dat KHN zeer betrokken en bevlogen bestuurders heeft. Geweldig om te zien hoeveel goede ideeën en acties jullie hebben aangedragen in de stamtafelsessies. Met veel van die acties kun je als vereniging en als bestuurder zo aan de slag. Bijvoorbeeld door meer leden te betrekken met kleinschalige bijeenkomsten. Daarnaast kwam de oproep aan de organisatie om positiever, bondiger en gesegmenteerd te communiceren. Uiteraard ben ik erg benieuwd welke ideeën nu omgezet gaan worden in actie, dat kun je als bestuurder voor een groot deel zelf bepalen.”

Communicatie binnen de vereniging, jouw ambassadeursrol als bestuurder en de slimme vereniging waren de thema’s waar we over hebben gebrainstormd.

Scroll

Stamtafelsessies

Daarnaast gaan we samen met het bedrijf aan de slag om jullie ideeën te bundelen en waar mogelijk uit te voeren. Hiervan houden wij jullie op de hoogte. We gaan uiteraard ons best doen om zo kort en krachtig mogelijk te communiceren.

Hier kun je alle resultaten van de stamtafelsessies nog eens rustig doorlezen

 •   Bestuurderstrainingen (KHN
    Bestuurdersacademie)
 •   Lijnen van communicatie binnen
    onze vereniging: waar kan jij als
    bestuurder terecht?
 •   Doelgroepen binnen KHN

Hoe nu verder?
We beginnen met het onder de aandacht brengen van een aantal zaken waar jullie behoefte aan hebben:

Wat vonden jullie?


 • Eenvoudige, snelle communicatie is cruciaal om zichtbaar te kunnen zijn
 • Lokale samenwerking is het sleutelwoord, waarbij juridische ondersteuning waardevol is
 • Deel successen, zo kun je leren van collega-bestuurders
 • Zorg vooral dat informatie makkelijk vindbaar is en hapklaar wordt aangeleverd
 • Bestuurderscursussen zijn belangrijk
 • We moeten af van het stoffige imago
 • Meer aandacht voor verschillende doelgroepen en dit ook uitdragen met een goede afspiegeling binnen het bestuur
 • Digitaliseren, bottom up en doelgroepen
 • Het gebeurt lokaal, luister naar de achterban
 • Betrek leden projectmatig, om zo betrokkenheid te vergroten
 • Deel best practices
 • Werk met een overzichtelijke app per sector of doelgroep.
 • Meer bestuurlijke vrijheid, kijk naar andere vormen, minder bureaucratie.
 • Focus op de issues die ertoe doen.
 • Hoe nu verder?
 • We beginnen met het onder de aandacht brengen van een aantal zaken waar jullie behoefte aan hebben:
 • Bestuurderstrainingen (KHN Bestuurdersacademie)
 • Lijnen van communicatie binnen onze vereniging: waar kan jij als bestuurder terecht?
 • Doelgroepen binnen KHN

Wat vonden jullie?
De sleutelwoorden:


De Slimme Vereniging

We hebben de laatste jaren als geen ander ervaren hoe de wereld in sneltreinvaart kan veranderen. Dat roept vragen op: Hoe zorgen we dat we een wendbare vereniging zijn, die snel kan inspelen op ontwikkelingen en behoeften? En hoe kun jij als bestuurder daaraan bijdragen? Wat heb je nodig? Hoe zie jij de vereniging van de toekomst? Welke verenigingsstructuur hoort daarbij?

Jouw ambassadeursrol

Iedere bestuurder is ambassadeur van KHN en van het vak. Jullie spraken over wat ervoor nodig is om je ambassadeur te voelen. Wat heb je nodig in die rol en wat werkt er goed? Wat zijn jouw tips voor collega-bestuurders? Wat kun je als bestuurder doen om de leden te betrekken? Hoe kun je er zijn voor de leden?

 • Korter, duidelijker, visueler en gesegmenteerd communiceren
 • Verbinden, zowel offline als online
 • Korte en prikkelende communicatie via een landelijke app
 • Overzichtelijk bestuurdersplatform
 • Een dropbox voor signalen en voorbeelden
 • Vrijere lijnen van communicatie
 • Lokaal in het voetlicht

Wat vonden jullie?
De boodschap was helder:


Vragen die aan tafel de revue passeerden: Hoe communiceer je als bestuurder met de andere lagen binnen de vereniging? Hoe bereik je de leden? Hoe deel je verenigingsbesluiten met je leden? Hoe haal je het net op bij je achterban? Hoe oefen je invloed uit binnen de vereniging?
Communicatie binnen de vereniging

Resultaten

Werkwijze
Verspreid over 21 ronde tafels is er in verschillende samenstellingen gebrainstormd over de thema’s, met telkens een andere gespreksleider. De antwoorden werden opgeschreven op tafelkleden en zo borduurde elke nieuwe groep aan een tafel voort op wat de vorige had opgeschreven. Na ronde drie werden de resultaten samengevat in één concrete actie en gepresenteerd. Alle resultaten zijn vervolgens door de gespreksleiders teruggekoppeld aan Erik Peekel.

Erik Peekel: “Het viel mij op dat KHN zeer betrokken en bevlogen bestuurders heeft. Geweldig om te zien hoeveel goede ideeën en acties jullie hebben aangedragen in de stamtafelsessies. Met veel van die acties kun je als vereniging en als bestuurder zo aan de slag. Bijvoorbeeld door meer leden te betrekken met kleinschalige bijeenkomsten. Daarnaast kwam de oproep aan de organisatie om positiever, bondiger en gesegmenteerd te communiceren. Uiteraard ben ik erg benieuwd welke ideeën nu omgezet gaan worden in actie, dat kun je als bestuurder voor een groot deel zelf bepalen.”

Communicatie binnen de vereniging, jouw ambassadeursrol als bestuurder en de slimme vereniging waren de thema’s waar we over hebben gebrainstormd.

Scroll

Stamtafelsessies

KHN Specials

Wat goed dat je onze specials wilt bekijken! Klik op het magazine om deze te openen.
Volledig scherm