Specials

De afgelopen periode zijn er al diverse specials uitgebracht om jou als (bestuurs)lid gericht te informeren over de ontwikkelingen voor jouw type bedrijf, over een specifiek thema of voor jouw rol als bestuurder.

Deze specials vind je hier.

Voor ieder wat wils

Als brede vereniging kennen we veel verschillende bedrijfstypen en doelgroepen. Ieder met zijn eigen achterban en wens qua informatiebehoefte. Op dit moment hebben zes doelgroepen een eigen vertegenwoordiger in de Ledenraad. Dit zijn de doelgroepen Overnachten, Eten, Drinken, Fastservice, Daghoreca en Vrije tijd.

De wens vanuit de vereniging is deze doelgroepenstructuur enerzijds aan te passen en anderzijds verder uit te breiden om zo goed mogelijk in te spelen op de behoefte van onze achterban. Deze wens werd tijdens de KHN bestuurdersdag aan meerdere stamtafels bevestigd.

Voorstel ledenraad:
12 doelgroepen

Binnen de vereniging wordt al langer nagedacht op welke wijze dit goed vormgegeven kan worden. Op de agenda van de Ledenraad van 13 december staat de nieuwe samenstelling van de Ledenraad ter besluitvorming op de agenda.

Het voorstel is om binnen deze nieuwe samenstelling om 12 Ledenraadsleden namens 12 verschillende doelgroepen, 3 Ledenraadsleden namens de regioclusters en 1 vertegenwoordiger namens de G4 plaats te laten nemen in de Ledenraad.

Voor meer informatie zie: Vergadering KHN Ledenraad 13 december 2022

Scroll

Doelgroepen binnen KHN 

Binnen de vereniging wordt al langer nagedacht op welke wijze dit goed vormgegeven kan worden. Op de agenda van de Ledenraad van 13 december staat de nieuwe samenstelling van de Ledenraad ter besluitvorming op de agenda.

Het voorstel is om binnen deze nieuwe samenstelling om 12 Ledenraadsleden namens 12 verschillende doelgroepen, 3 Ledenraadsleden namens de regioclusters en 1 vertegenwoordiger namens de G4 plaats te laten nemen in de Ledenraad.

Voor meer informatie zie: Vergadering KHN Ledenraad 13 december 2022

Voorstel ledenraad:
12 doelgroepen

Specials

De afgelopen periode zijn er al diverse specials uitgebracht om jou als (bestuurs)lid gericht te informeren over de ontwikkelingen voor jouw type bedrijf, over een specifiek thema of voor jouw rol als bestuurder.

Deze specials vind je hier.

Voor ieder wat wils

Als brede vereniging kennen we veel verschillende bedrijfstypen en doelgroepen. Ieder met zijn eigen achterban en wens qua informatiebehoefte. Op dit moment hebben zes doelgroepen een eigen vertegenwoordiger in de Ledenraad. Dit zijn de doelgroepen Overnachten, Eten, Drinken, Fastservice, Daghoreca en Vrije tijd.

De wens vanuit de vereniging is deze doelgroepenstructuur enerzijds aan te passen en anderzijds verder uit te breiden om zo goed mogelijk in te spelen op de behoefte van onze achterban. Deze wens werd tijdens de KHN bestuurdersdag aan meerdere stamtafels bevestigd.

Scroll

Doelgroepen
binnen KHN

KHN Specials

Wat goed dat je onze specials wilt bekijken! Klik op het magazine om deze te openen.
Volledig scherm