Frontoffice

Ontwikkeling aantal gediplomeerden

Diploma

'20 - '21

'19 - '20

'18 - '19

'17 - '18

'16 - '17

'15 - '16

'14 - '15

'13 - '14

'12 - '13

'11 - '12

15.200

11.200

12.000

12.800

13.600

14.400

DUO (CBS)

MBO tataal

Nederland

2206

2484

193

1517

1600

1224

223

260

226

342

335

189

268

101

5283

3410

3570

2950

4577

4857

4212

6103

4788

4856

4655

3724

2804

Fastservice

Kok

Bediening

21-22

20-21

19-20

anders

bol

bol

bol

bbl

bbl

bol

anders

bbl

Leerlingaantallen

De daling in leerlingaantallen zet voort. Dit is een zorgpunt.

  • De gemiddelde leeftijd van werkenden in de horeca is in 2021 32,1
  • In 2021 was 45,6% van de werkenden tussen de 15 en 24 jaar oud.
  • 16% van de werkenden heeft alleen het voortgezet onderwijs (vo) afgerond.
    30% heeft een mbo-diploma en 11% heeft een hbo- of wo-opleiding afgerond.
Persoonskenmerken

Gemiddeld werkt iemand 2,5 jaar bij dezelfde werkgever

Jaarlijks begint 43% in de horeca met een nieuwe baan: 35% instroom en 8% doorstroom

Het merendeel van de instroom heeft geen horecaervaring:
dit zorgt voor een grote belasting voor het bedrijf en overige medewerkers

57% van de medewerkers blijft in dezelfde baan

Doordat in 2021 een stuk herstel van 2020 intrad, is de instroom extra hoog (gem. +3,6 procentpunt (let op: dus niet %) hoger dan in 2015)

Hoogste verloop in de restaurants: nieuwe instroom
(47%) en doorstroom (9%)

Horeca = dynamisch

Krap

Zeer
krap

10

9

8

7

1

2

3

4

5

6

Spanningsindicator UWV

Spanning op de arbeidsmarkt

In 2022 ging het herstel verder, maar we zitten nog niet op het niveau van 2019.

2021

2020

2019

  • Alle deelsectoren zaten afgelopen jaar in de lift qua aantal werkzame personen
  • Alleen contractcatering daalt
  • Fastservice zit juist boven het niveau van 2019

249.200

223.800 

274.200

Aantal fte:

 Aantal dienstverbanden

2021

2020

2019

477.780

De coronacrisis heeft geleid tot een forse daling van het aantal horecabanen. Dat heeft zich grotendeels hersteld, maar we zitten eind 2021 nog niet op het niveau van de banen in 2019.

 Aantal horecabanen

Bron: ABF Research 

*Aanvulling: 2021 was een coronajaar. Hierdoor kunnen de cijfers over 2021 een vertekend beeld geven. Ter vergelijking kijken we naar 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis.

Arbeidsmarkt horeca in beeld

KHN Specials

Wat goed dat je onze specials wilt bekijken! Klik op het magazine om deze te openen.
Volledig scherm